Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Rozwiązania /

Aktualności

Zapraszamy na konferencję Nowoczesna Ksiegowość, na której wystąpi m.in. Partner MDDP Outsourcing - Szymon Churski
16 listopada zapraszamy na konferencję "Nowoczesna Księgowość"! Więcej

Alokacja kosztów/przychodów na projekty

Łatwa alokacja kosztów projektowych

Dokumenty powinny być alokowane na projekty (mpki, wymiary, etc). Proces polega na dostarczeniu papierowej wersji dokumentu do działu, który dokonuje alokacji, a następnie na umieszczeniu rozbicia kwotowego lub procentowego na dokumencie. Następnie rozbicie to jest przepisywane przez księgowych do FK.

Narzędzie do alokacji kosztów i przychodów

Nanoszenie alokacji na projekty na papierowe dokumenty ma szereg wad – zaczynając od tego, że księgowy najczęściej powtarza czynności wykonywane przez inny dział nie dodając nic do procesu (najczęściej to działy merytoryczne bądź controlling mają wiedzę na temat alokacji i mogą zweryfikować jej poprawność) tracąc czas oraz zwiększając ryzyko popełnienia błędu. Klientom korzystającym z Flexi Workflow umożliwiamy nanoszenie alokacji bezpośrednio na dokumenty elektroniczne znajdujące się w systemie. Dzięki temu baza projektów/mpków/etc jest cały czas zgodna pomiędzy działami operacyjnymi a księgowością, księgowy nie przepisując rozbicia nie może popełnić błędu, w systemie jest dostępna informacja, kto i kiedy dokonał rozbicia (jeżeli jest taka konieczność – wraz z uzasadnieniem), rozbicie może być weryfikowane przez kolejne osoby w organizacji Klienta wg określonego klucza.