Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Rozwiązania /

Aktualności

Puste faktury i problem z odliczaniem podatku VAT
Co kwalifikuje fakturę jako pustą i jak rozliczać od niej podatek VAT? Więcej

Alokacja kosztów/przychodów na projekty

Zagadnienie

Dokumenty powinny być alokowane na projekty (mpki, wymiary, etc). Proces polega na dostarczeniu papierowej wersji dokumentu do działu, który dokonuje alokacji, a następnie na umieszczeniu rozbicia kwotowego lub procentowego na dokumencie. Następnie rozbicie to jest przepisywane przez księgowych do FK.

Rozwiązanie MDDP Outsourcing

Nanoszenie alokacji na projekty na papierowe dokumenty ma szereg wad – zaczynając od tego, że księgowy najczęściej powtarza czynności wykonywane przez inny dział nie dodając nic do procesu (najczęściej to działy merytoryczne bądź controlling mają wiedzę na temat alokacji i mogą zweryfikować jej poprawność) tracąc czas oraz zwiększając ryzyko popełnienia błędu. Klientom korzystającym z Flexi Workflow umożliwiamy nanoszenie alokacji bezpośrednio na dokumenty elektroniczne znajdujące się w systemie. Dzięki temu baza projektów/mpków/etc jest cały czas zgodna pomiędzy działami operacyjnymi a księgowością, księgowy nie przepisując rozbicia nie może popełnić błędu, w systemie jest dostępna informacja, kto i kiedy dokonał rozbicia (jeżeli jest taka konieczność – wraz z uzasadnieniem), rozbicie może być weryfikowane przez kolejne osoby w organizacji Klienta wg określonego klucza.