Blog

Aktualizacja oświadczenie ESMA odnośnie ESEF w kontekście COVID-19 – jaka będzie decyzja KNF?

13.11.2020
Badanie sprawozdania finansowego

W kontekście COVID-19, Rada Europejska przedstawiła propozycję opóźnienia wprowadzenia obowiązku ESEF, aby umożliwić państwom członkowskim UE możliwość odroczenia o rok obowiązku sporządzania przez spółki giełdowe wszystkich rocznych sprawozdań finansowych w formacie iXBRL zgodnie z ESEF za lata obrotowe począwszy od 1 stycznia 2020 r. lub później.

Jaka będzie decyzja KNF?

Niezależnie od decyzji organów nadzoru państw członkowskich, w tym naszego Urzędu KNF, ESMA zachęca emitentów do kontynuacji przygotowania się do zobowiązania ESEF począwszy od roku budżetowego 2020, ponieważ nadal nie ma pewności, czy proponowane odroczenie rzeczywiście się urzeczywistni.

Czy więc potrzeba inwestować czas i środki na przetworzenie sprawozdań finansowych do formatu ESEF? Czy warto być przygotowanym na wszelki wypadek?

Podejmując decyzję o wyborze rozwiązania grupy kapitałowe poszukują takich narzędzi i procesów, które pozwolą na przygotowanie sprawozdań finansowych w formacie iXBRL terminowo i na ich walidację w systemie ESPI, oraz takich, które nie będą wiązać się ze znacznymi wydatkami inwestycyjnymi i organizacyjnymi.

Dlatego coraz częściej decydują się na inwestycje w automatyczną konwersję na format iXBRL przygotowaną w formacie pełnego outsourcingu, zamiast w inwestycje w znacznie droższe oprogramowanie do tagowania, które wymaga manualnej obsługi przez służby księgowe emitentów, co wiąże się z koniecznością odbycia drogich i czasochłonnych szkoleń merytorycznych.

Rośnie świadomość, że iXBRL to po prostu inny format

Na rynku powoli rośnie świadomość, że iXBRL to jest po prostu nowy format sprawozdań finansowych obok PDF, Word itd., który bardzo skutecznie i szybko może być przygotowany przez zewnętrzne wyspecjalizowane firmy, które gwarantują, że to co dla KNFu jest najważniejsze tj. terminowość stanie się faktem.

Jak to? Czy to oznacza, że nie muszę nabywać licencji na korzystanie z narzędzia do tagowania, aby sprostać wymogom ESEF?

Oczywiście, że nie.

Raportowanie w nowym formacie iXBRL zgodnie z ESEF, nie wymusza na grupie kapitałowej zakupu oprogramowania do tagowania. Emitent może skorzystać w wyspecjalizowanych firm zewnętrznych, które przyjmą zlecenie przygotowania sprawozdań w formacie iXBRL, wykonają tagowanie i prześlą zestaw plików do załadowania przez Emitenta do KNFu, gwarantując przy tym, że pliki te sprostają walidacji systemowej w systemie KNF.  

Poza tym, należy pamiętać, że wielu dostawców narzędzi do tagowania w Polsce, w dalszym ciągu pracuje nad rozbudową funkcjonalności tworzonych przez nich aplikacji. Manualna praca w tych aplikacjach przez służby księgowe Emitentów jest więc uciążliwa, gdyż użytkownicy nie tylko muszą poznać specyfikę ESEF a w tym specyfikę tagów i koniecznych rozszerzeń, ale równie posiąść umiejętność pracy w nabytym narzędziu do tagowania.

Co KNF będzie sprawdzać?

Dla KNF będzie się liczyć to czy sprawozdanie iXBRL zostanie zatwierdzone w ESPI w sposób dokładny i terminowy. A to tak naprawdę może zapewnić jedynie wyspecjalizowany zespół dedykowany, posiadający wiedzę merytoryczną w zakresie ESEF, doświadczanie oraz narzędzie, które pomyślnie przeszło walidację w systemie ESPI.

Proszę pozwolić nam przy tej okazji wspomnieć, że Raporty Grup Kapitałowych korzystające z narzędzia EQS ESEF zostały z sukcesem zatwierdzone w systemie walidacyjnym ESPI. Współpracując z EQS ESEF, grupy kapitałowe otrzymują dostęp do doświadczonych zespołów księgowych i informatyków, składających się z kilkuset osób w pełni zaznajomionych ze standardami technicznymi i merytorycznymi ESEF.

Gwarancja jakości

EQS ESEF to gotowe rozwiązania do raportowania iXBRL według ESEF.

W EQS Group przewidzieliśmy, że wdrożenie ESEF będzie dla grup kapitałowych uciążliwe ze względu na wyjątkowość wyzwania z puntu widzenia organizacji i kosztów. Dlatego opracowaliśmy EQS ESEF. Chcieliśmy, aby grupy kapitałowe nie były dodatkowo przeciążone, skoro możemy zaoferować dostęp do naszych w pełni gotowych zespołów i rozwiązań. Z EQS ESEF korzystają wielkie grupy kapitałowe w krajach członkowskich UE, które na przestrzeni wielu lat wypracowały z nami model współpracy dający pełnię satysfakcji z jakości naszych usług. Również Państwu (reprezentantom polskich grup kapitałowych) umożliwiamy dostęp do tego optymalnego rozwiązania.

Szybko i bezpiecznie

W oferowanym przez nas rozwiązaniu EQS ESEF pomimo, że samo przygotowanie sprawozdań w formacie iXBRL wykonane zostanie przez nasz wykwalifikowany zespół audytowo – księgowy, Emitenci zachowują pełną kontrolę nad konwersją i tagowaniem, a cała wiedza o tagowaniu pozostaje w organizacji. Razem budujemy zespół, którego nadrzędnym celem jest terminowość oraz skuteczność raportowania w formacie iXBRL do KNF.

Całkowity koszt współpracy w ramach EQS ESEF jest zdecydowanie niższy w porównaniu z modelem polegającym na zakupie i osobistej obsłudze oprogramowanie do tagowania. Znaczącą różnicę stanowią bowiem dodatkowe koszty związane z księgowością, obsługą serwisową IT, obsługą merytoryczną oraz czasem poświęconym na manualną pracę.

Czyli pracujemy tak jak do tej pory?

Oczywiście. Z EQS ESEF, grupy kapitałowe pracują na zamknięciem roku tak jak do tej pory. Sprawozdanie jest zatwierdzane w tradycyjnym formacie (Word lub PDF) w bezpiecznym systemie EQS COCKPIT. Po zatwierdzeniu raportu wykonywana jest konwersja raportu do formatu XHTML z tagowaniem pozycji obowiązkowych, przy użyciu dedykowanego oprogramowania EQS. Po konwersji raport jest udostępniany służbom księgowym Emitenta do bezpiecznego pobrania w systemie EQS COCKPIT, i zatwierdzenia w nowym systemie ESPI.

Na zakończenie…

Wdrożenie nowego formatu iXBRL zgodnie z ESEF z EQS ESEF znacznie ogranicza koszty procesów, zatrudnienia, zakupu systemów (do wykonywania dodatkowej manualnej pracy tagowania), obsługi serwisowej IT oraz szkolenia pracowników z nauki nowej aplikacji.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy do kontaktu. Katowicki oraz warszawski zespół biura rachunkowego MDDP Outsourcing czekają na Państwa pytania. Chętnie przedstawimy Państwu pełną ofertę wraz z cennikiem usług sprawozdawczości finansowej i raportowania.

Anna Wojtus
Market Development (PL) at EQS Group AG