Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Aktualności /

Aktualności

Restrukturyzacja spolki – dlaczego warto skorzystac z pomocy biura rachunkowego
Prawidłowo przeprowadzony proces restrukturyzacyjny, poprzez wdrożenie określonych procedur... Więcej

Aktualności

19-12-2013

Uwaga! zmiany w VAT od 01.01.2014!

Główne zmiany w VAT od 01.01.2014


1.    Termin wystawienia faktury – co do zasady wydłużono do 15 dnia następnego miesiąca po dostawie lub wykonaniu usługi, a także wprowadzono możliwość wystawienia faktury na trzydzieści dni przed dokonaniem dostawy towaru/wykonaniem usługi.


2.    Moment powstania obowiązku podatkowego – co do zasady powstanie w momencie dokonania sprzedaży a nie jak dotychczas w dniu wystawienia faktury. Powyższa zmiana spowoduje, że w rozliczeniu za miesiąc styczeń może wystąpić większy podatek należny, ponieważ rozliczenie za ten miesiąc będzie zawierało transakcje dokonane w grudniu, które zafakturowano w styczniu i transakcje sprzedaży dokonane w styczniu (zafakturowane w lutym), ale które należy wykazać w rozliczeniu za styczeń wg nowych przepisów. Tu istotne jest zaplanowanie procesu fakturowania dotyczącego transakcji sprzedaży dokonanych w styczniu.


3.    Podstawa opodatkowania - w nowelizacji zmieniono również definicję podstawy opodatkowania, która wg nowych przepisów określa wszystko co stanowi zapłatę.


4.    Moment odliczenia podatku naliczonego - co do zasady zgodnie z nowymi przepisami nabywca  faktury będzie miał prawo do odliczenia podatku w miesiącu, w którym został rozliczony przez sprzedawcę jako podatek należny ale nie wcześniej niż w miesiącu otrzymania faktury.


5.    Korzystniejsze rozliczenie faktur korygujących - wystarczy posiadać dowód, że korekta została dostarczona do nabywcy, aby dokonać obniżenia podatku należnego (już bez koniecznego wymogu potwierdzania przez nabywcę).

lista aktualności