Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości
Aktualności /

Aktualności

Inwestycje deweloperskie w Warszawie – w jaki sposob biuro rachunkowe może pomoc przy ich rozliczeniu
Warszawa w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie. Liczba mieszkańców przekracza już 1,7... Więcej

Aktualności

25-05-2018

Specyfika funduszy inwestycyjnych a podatki, czyli jak prowadzić księgowość dla funduszy?

Fundusze inwestycyjne to coraz bardziej popularna forma pomnażania swoich oszczędności, a przy większych wkładach - idealny sposób na stanie się rentierem. Fundusze rozróżnia się na dwa rodzaje: zamknięte oraz otwarte. Ich specyfika różni się od siebie, tak samo jak sposób rozliczania podatków od wypracowanych zysków.

Zawiłość przepisów podatkowych szczególnie w przypadku FIZ (Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) wymaga od Funduszu zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników do prowadzenia księgowości lub zlecania tych obowiązków na zewnątrz poprzez tzw. outsourcing

Księgowość dla funduszy

Główne zadanie podmiotu odpowiedzialnego za księgowość funduszy inwestycyjnych to wycena wartości aktywów zgodnie z Polityką Rachunkowości oraz w porozumieniu z Depozytariuszem, z którym uzgadniane są również zasady prowadzenia rachunkowości Funduszy Inwestycyjnych.

Księgowość funduszy opiera się na ustalaniu jego zobowiązań oraz wartości aktywów netto na Certyfikat Inwestycyjny. Dotyczy także sporządzania raportów wymaganych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz inne podmioty prawne odpowiedzialne za kontrolę rynku kapitałowego i inwestycyjnego.

Kolejnym obowiązkiem związanym z księgowością funduszu inwestycyjnego jest nadzorowanie limitów inwestycyjnych nałożonych przez przepisy prawne i statut Funduszu. oraz informowanie towarzystwa o ich przekroczeniu. Dodatkowo należy tworzyć okresowe sprawozdania wynikające z dogłębnych badań ksiąg rachunkowych Funduszu.

Nowoczesna księgowość dla funduszy inwestycyjnych

Specyfika funduszy inwestycyjnych wymaga od księgowych lub firm zajmujących się rachunkowością korzystania z nowoczesnych systemów, narzędzi i rozwiązań. Mddp Outsourcing oferuje wgląd online do wszystkich dokumentów oraz generuje przejrzyste raporty z danymi wszystkich obsługiwanych przez towarzystwo funduszy. Pomaga również w stworzeniu odpowiedniego powiązania pomiędzy odpowiednio przygotowanymi spółkami w celu reinwestowania wypracowanego zysku w kolejne przedsięwzięcia bez odprowadzania podatku.

lista aktualności