Case Study

Case Study. Outsourcing asysty kadrowej.

Outsourcing asysty kadrowej to proces polegający na zlecaniu przez firmę zadań związanych z obsługą kadrowo-płacową zewnętrznej firmie lub usługodawcy. 

Wiemy, że podstawą rozwoju firmy jest skoncentrowanie się na głównych obszarach działalności, obniżenie kosztów operacyjnych, uzyskanie dostępu do specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, czy też zapewnienie bardziej efektywnego zarządzania personelem. Oferujemy usługę polegającą na oddelegowaniu pracownika do realizacji zadań wewnętrznego działu kadr w ustalonym czasie. 

Korzyści wnikające z takiej współpracy to: 

  1. Skoncentrowanie się na głównych obszarach działalności: optymalizacja czasu i zasobów, umożliwiająca koncentrację na strategicznych aspektach biznesowych, zamiast na rutynowych zadaniach kadrowo-płacowych. 
  2. Oszczędność kosztów: Outsourcing asysty kadrowej zazwyczaj jest od utrzymania wewnętrznego zespołu ds. kadrowych i płacowych. Ponadto, bierzemy na siebie ryzyko związane z rotacją personelu, w tym nagłe nieobecności, gwarantując ciągłość procesu. 
  3. Dostęp do specjalistycznej wiedzy i doświadczenia: korzystając z naszych usług firma zyskuje wysoko wykwalifikowanych ekspertów w obszarze kadrowo-płacowym, co przekłada się na efektywne rozwiązania i dostęp do najnowszych informacji. Pracownik realizujący asystę kadrową może w każdym momencie skonsultować dany temat z ekspertem ds. kadr i płac. 
  4. Elastyczność: możliwość dostosowania zakresu outsourcingu do bieżących potrzeb biznesowych – zarówno zwiększenia , jak i zmniejszenia skali asysty kadrowej. 
  5. Usprawnienie procesów: przynosimy ze sobą narzędzia i systemy, które optymalizują i usprawniają procesy kadrowo-płacowe.  

Korzystając z outsourcingu asysty kadrowej, firma może skutecznie zwiększyć wydajność operacyjną, obniżyć koszty oraz uzyskać dostęp do wyspecjalizowanej wiedzy, zapewniając sobie konkurencyjną przewagę na rynku. 

 

Autor: Sylwia Paradowska Payroll Manager biuro rachunkowe Warszawa