Blog

Charakterystyka obsługi firm notowanych na giełdzie

16.02.2018
gielda-papierow-wartosciowych

Obsługa księgowa firm notowanych na giełdzie jest procesem bardzo wymagającym – dlaczego?

Spółki notowane na New Connect i Giełdzie Papierów Wartościowych mają obowiązek spełnić szereg obowiązków, ponieważ wpływają na prawidłowe funkcjonowanie rynku kapitałowego. Zobligowane są one, przede wszystkim, do ujawniania sprawozdań finansowych. Przedstawiają więc cykliczne raporty; przekazywanie informacji finansowych w ich przypadku jest zdecydowanie częstsze niż w przypadku spółek nienotowanych na giełdzie. Dodatkowo, firmy notowane na GPW sporządzają sprawozdania finansowe według krajowych standardów (polskich i zagranicznych) bądź zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Księgowość pełni w takich spółkach również rolę strategiczną – w wielu przypadkach odpowiednio dobrana polityka rachunkowości ma wpływ na jej sytuację finansową.

Księgowi zajmujący się rachunkowością firm notowanych na giełdzie muszą, przede wszystkim, sprostać restrykcjom dotyczącym budowy i terminowości składanych sprawozdań finansowych.

Raport taki powinien składać się z:

  • bilansu,
  • rachunku zysków i strat,
  • rachunku przepływów pieniężnych,
  • zestawienia zmian w kapitale własnym,
  • niezbędnych informacji dodatkowych (wstępów, objaśnień).

Wszystkie dane zawarte w takim dokumencie muszą być rzetelne i obiektywne, a także przydatne do podejmowania decyzji przez odbiorców.

Księgowość w firmie notowanej na giełdzie musi poradzić sobie z wieloma wymaganiami i problemami, dlatego jeśli szukacie Państwo biura rachunkowego, które umiejętnie poprowadzi ewidencję Państwa spółki, zapraszamy do kontaktu – nasze biuro posiada szerokie doświadczenie w tym zakresie.