Blog

Co to są koszty uzyskania przychodu?

24.08.2018
co-to-sa-koszty-uzyskania-przychodu

Kosztami uzyskania przychodu określa się wydatki poniesione w celu utrzymania źródła przychodów albo ich osiągnięcia. Przychód po odliczeniu możliwych kosztów staje się dochodem, a tym samym podstawą do opodatkowania podatkiem dochodowym. Definicja kosztów uzyskania przychodu jest dokładnie określona w ustawach o podatkach dochodowych, dotyczących zarówno osób fizycznych jak też podmiotów prawnych. Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy wydatek związany z prowadzoną działalnością będzie kosztem, przepisy także podają dokładne kryteria, których należy przestrzegać.

Co można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu

W ustawie nie ma wprost podanej listy wydatków, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, zostały natomiast określone cechy, które wydatki podatnika muszą posiadać, aby można je było uznać za koszt. Przede wszystkim taki wydatek musi być poniesiony, i to wyłącznie przez płatnika. Dodatkowo jego celem ma być zabezpieczenie źródła przychodu lub jego osiągnięcie, a także nie może się on znajdować na liście wykluczeń. Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, a dodatkowo należy je także odpowiednio udokumentować. Mogą to być na przykład faktury czy rachunki, ale ustawodawca dopuszcza także inne formy, które wystarczająco udowodnią fakt poniesienia określonych kosztów. Z tak sformułowanych przepisów jednoznacznie wynika, że nie każdy wydatek może zostać zakwalifikowany jako koszt, mimo spełnienia większości kryteriów.

Wykaz wydatków, które nie są kosztami

Przepisy podatkowe podają dość szczegółowy wykaz kosztów, których nie można zaliczyć do obniżenia swojego dochodu. Na tej liście znajdują się między innymi grzywny i kary pieniężne, koszty egzekucyjne, odsetki za zwłokę, udzielone pożyczki, koszty egzekucyjne czy składki na ubezpieczenie społeczne. Podatnik nie pomniejszy sobie też dochodu, jeśli nabędzie grunty lub prawo wieczystego użytkowania gruntów albo poniesie straty w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych.

O ile większość kosztów jest stosunkowo prosta do klasyfikacji, to przy niektórych podatnicy mogą nie wiedzieć, jak postąpić. W takim przypadku warto się zwrócić o pomoc do firmy MDDP Outsourcing, której specjaliści rozwieją wszelkie wątpliwości.