księgowość spółki z o.o.
Blog

Czy spółka z o.o. musi prowadzić pełną księgowość?

26.06.2018
Czy spółka z o.o. musi prowadzić pełną księgowość

W Polsce istnieje możliwość zarejestrowania firmy pod kilkoma różnymi typami działalności. Pierwsze kroki we własnym biznesie można rozpocząć na kilka sposobów, wśród których najpopularniejszym jest jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka z o.o. – takie podmioty musza prowadzić księgowość.

Na pierwszy rzut oka takie rozwiązanie wydaje się najłatwiejsze. W istocie, to najprostsza forma działalności gospodarczej, przede wszystkim ze względu na możliwość wyboru sposobu prowadzenia księgowości firmy (np. pełnej).

Wszystkie inne formy działalności wymuszają przyjęcie określonych metod działania i bardzo restrykcyjnie podchodzą do wywiązywania się z tych obowiązków. W praktyce jednak często okazuje się, że w dalszym etapie działalności przyjęcie innej formy rozliczenia przynosi wymierne korzyści, które równoważą nakład poniesionej pracy.

Księgowość w spółce z o.o. – wymagania ustawowe

Ponieważ złożoność działań w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością jest większa, niż w prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej, również sposób rozliczania się z organami podatkowymi wydaje się być bardziej skomplikowany. To fakt, wymagania stawiane przed przedsiębiorcami są większe i początkowo mogą wydawać mu się sporym utrudnieniem. Z biegiem czasu okazuje się jednak, że ta forma działalności ma również sporo zalet.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i dokumentami towarzyszącymi, działająca spółka z o.o musi prowadzić pełną księgowość. Jest to metoda o wiele bardziej złożona od tzw. księgowości uproszczonej – dostępnej w postaci karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego albo książki przychodów i rozchodów. Podstawowym założeniem jest bezwarunkowa konieczność ewidencjonowania każdej złotówki przewijającej się przez spółkę.

Co roku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi również przygotować sprawozdania finansowe ze swojej działalności, czyli:

  • rachunek zysków i strat,
  • bilans,
  • informacje dodatkowe.

Rachunek zysków i strat to zestawienie wszystkich operacji finansowych przeprowadzonych przez firmę w roku poprzedzającym. Jest on źródłem podstawowych informacji o spółce. Bilans to zestawienie wszystkich aktywów i pasywów przedstawiających stan majątku firmy. Jest on informacją aktualną na dzień sporządzenia. Informacje dodatkowe to ogólnie określone sprawozdanie – różniące się formą w zależności od typu działalności – zawierające wszystkie pozostałe kluczowe informacje, których nie umieszczono w pozostałych dokumentach.

Kolejnym wymogiem jest prowadzenie raportów kasowych, które szczegółowo zbierają informacje dotyczące wszystkich przepływów gotówkowych w firmie.

Pełna księgowość w spółce – wady czy jednak zalety?

Konieczność szczegółowego dokumentowania każdej przepływającej złotówki często wydaje się być utrudnieniem. W razie chęci zasilenia spółki dodatkowym majątkiem konieczne staje się oficjalne udokumentowanie tego faktu w postaci opłacenia nowych udziałów czy podpisania umowy pożyczki. Również koszt prowadzenia takiej księgowości zwykle jest wyższy.

Jednak w perspektywie planów rozwoju firmy, kiedy ilość i złożoność operacji staje się większa, korzyść z prowadzenia pełnej księgowości jest ogromna. Tylko taki sposób zapisu daje bowiem pełny obraz sytuacji i pozwala właściwie planować kolejne działania i inwestycje.

Profesjonalne doradztwo w zakresie księgowości spółki z o.o. oraz kompleksowa obsługa księgowa znacznie poprawia jakość tych działań. Biuro rachunkowe MDDP Outsourcing oferuje nie tylko wysoką jakość, przejrzystość i pełen ład prowadzonych ksiąg i dokumentacji. Naszą dewizą jest wspomaganie przedsiębiorcy w kluczowych decyzjach dotyczących finansów firmy, zaś gwarantem niezawodności są stosowne umowy i pełne ubezpieczenie OC, które jako usługodawca posiadamy.


Sprawdź jak biuro rachunkowe może zadbać o księgowość spółki z o.o.


ZOBACZ TAKŻE: