Blog

Czy spółka z o.o. musi prowadzić pełną księgowość

26.06.2018
Czy spółka z o.o. musi prowadzić pełną księgowość

W Polsce istnieje możliwość zarejestrowania firmy pod kilkoma różnymi typami działalności. Pierwsze kroki we własnym biznesie można rozpocząć na kilka sposobów, wśród których najpopularniejszym jest jednoosobowa działalność gospodarcza.

Na pierwszy rzut oka takie rozwiązanie wydaje się najłatwiejsze. W istocie, to najprostsza forma działalności gospodarczej, przede wszystkim ze względu na możliwość wyboru sposobu prowadzenia księgowości firmy (np. pełnej).

Wszystkie inne formy działalności wymuszają przyjęcie określonych metod działania i bardzo restrykcyjnie podchodzą do wywiązywania się z tych obowiązków. W praktyce jednak często okazuje się, że w dalszym etapie działalności przyjęcie innej formy rozliczenia przynosi wymierne korzyści, które równoważą nakład poniesionej pracy.

Księgowość w spółce z o.o. – wymagania ustawowe

Ponieważ złożoność działań w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością jest większa, niż w prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej, również sposób rozliczania się z organami podatkowymi wydaje się być bardziej skomplikowany. To fakt, wymagania stawiane przed przedsiębiorcami są większe i początkowo mogą wydawać mu się sporym utrudnieniem. Z biegiem czasu okazuje się jednak, że ta forma działalności ma również sporo zalet.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i dokumentami towarzyszącymi, działająca spółka tego typu musi prowadzić pełną księgowość. Jest to metoda o wiele bardziej złożona od tzw. księgowości uproszczonej – dostępnej w postaci karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego albo książki przychodów i rozchodów. Podstawowym założeniem jest bezwarunkowa konieczność ewidencjonowania każdej złotówki przewijającej się przez spółkę.

Co roku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi również przygotować sprawozdania finansowe ze swojej działalności, czyli:

  • rachunek zysków i strat,
  • bilans,
  • informacje dodatkowe.

Rachunek zysków i strat to zestawienie wszystkich operacji finansowych przeprowadzonych przez firmę w roku poprzedzającym. Jest on źródłem podstawowych informacji o spółce. Bilans to zestawienie wszystkich aktywów i pasywów przedstawiających stan majątku firmy. Jest on informacją aktualną na dzień sporządzenia. Informacje dodatkowe to ogólnie określone sprawozdanie – różniące się formą w zależności od typu działalności – zawierające wszystkie pozostałe kluczowe informacje, których nie umieszczono w pozostałych dokumentach.

Kolejnym wymogiem jest prowadzenie raportów kasowych, które szczegółowo zbierają informacje dotyczące wszystkich przepływów gotówkowych w firmie.

Pełna księgowość w spółce z o.o. – wady czy jednak zalety?

Konieczność szczegółowego dokumentowania każdej przepływającej złotówki często wydaje się być utrudnieniem. W razie chęci zasilenia spółki dodatkowym majątkiem konieczne staje się oficjalne udokumentowanie tego faktu w postaci opłacenia nowych udziałów czy podpisania umowy pożyczki. Również koszt prowadzenia takiej księgowości zwykle jest wyższy.

Jednak w perspektywie planów rozwoju firmy, kiedy ilość i złożoność operacji staje się większa, korzyść z prowadzenia pełnej księgowości jest ogromna. Tylko taki sposób zapisu daje bowiem pełny obraz sytuacji i pozwala właściwie planować kolejne działania i inwestycje.

Profesjonalne doradztwo w zakresie księgowości spółki z o.o. oraz kompleksowa obsługa księgowa znacznie poprawia jakość tych działań. Biuro rachunkowe MDDP Outsourcing oferuje nie tylko wysoką jakość, przejrzystość i pełen ład prowadzonych ksiąg i dokumentacji. Naszą dewizą jest wspomaganie przedsiębiorcy w kluczowych decyzjach dotyczących finansów firmy, zaś gwarantem niezawodności są stosowne umowy i pełne ubezpieczenie OC, które jako usługodawca posiadamy.


Sprawdź jak biuro rachunkowe może zadbać o księgowość spółki z o.o.


ZOBACZ TAKŻE: