Blog

Czym dokładnie jest i co ma na celu badanie sprawozdań finansowych?

28.09.2018
czym_dokladnie_jest_i_co_ma_na_celu_badanie_sprawozdan_finansowych

Jednym z obowiązków firm prowadzących działalność gospodarczą jest sporządzanie sprawozdań finansowych.

Wynika to wprost z przepisów prawa, albo przyjętych standardów rachunkowości. Sprawozdania te są przeważnie wykonywane przez zarząd firmy, mogą mieć one różną formę i sposób prezentacji danych.

Bardzo ważna jest przy tym ich rzetelność, a także zgodność z obowiązującymi standardami. Powszechną praktyką jest też badanie sprawozdań finansowych, realizowane przez niezależnych biegłych. Osoby sporządzające sprawozdania finansowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność danych z rzeczywistością, a weryfikacja biegłego ma to potwierdzić.

Czym jest badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych realizowane jest przez biegłych rewidentów, posiadających odpowiednią wiedzę i uprawnienia. Przepisy dokładnie definiują zakres podmiotów, które podlegają obowiązkowi sporządzania sprawozdań finansowych, zaliczają się do nich między innymi banki, spółki akcyjne, a także wszystkie firmy, które zatrudniają powyżej 50 osób, ich aktywa wynoszą co najmniej 2,5 mln euro lub osiągnęły sprzedaż netto przekraczającą 5 mln euro.

Wydana przez biegłego opinia powinna zawierać informacje, czy sprawozdanie, które badał zostało sporządzone zgodnie ze standardami, a także czy przedstawia czytelne informacje. Dodatkowo biegły ma obowiązek poinformować o znalezionych niedopełnieniach oraz wskazać zagrożenia kontynuacji działalności, jeśli takie występują.

Jaki ma cel to badanie

Badanie sprawozdań finansowych może zlecić każdy podmiot, nie tylko ten, który jest do tego zobowiązany przepisami. Nie należy jednak traktować tego jako próby znalezienia winnych popełnionych błędów, ale jako szansę na poprawę funkcjonowania swojej firmy. Natomiast zgodnie z ustawą o rachunkowości główny cel takiego badania to wykonanie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem, wskazującej czy weryfikowane sprawozdanie jest zgodne z zasadami rachunkowości, a także czy należycie jasno i czytelnie przedstawia sytuację finansową danego podmiotu.

Biegli rewidenci z naszego biura chętnie pomagają w przygotowaniu sprawozdania finansowego. W razie potrzeby udzielą wszystkich niezbędnych informacji, wystarczy się z nimi skontaktować.