Blog

Data sprzedaży, a data wystawienia faktury

12.03.2018
Data sprzedaży, a data wystawienia faktury

Faktura to podstawowy dokument sprzedaży potwierdzający zaistniałą transakcję towaru lub usług zaistniałą pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi. Jednym z elementów, które muszą się na niej pojawić są data wystawienia faktury oraz data sprzedaży. Faktura VAT powinna być wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, ale jednocześnie nie wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem tych czynności. Sama faktura musi posiadać szczegółowe dane o transakcji, między innymi dane nabywcy i sprzedawcy, specyfikację przedmiotu transakcji, informacja o uzgodnionych terminach i formie zapłaty, indywidualny numer oraz datę wystawienia.

Co zrobić gdy data sprzedaży i wystawienia faktury są inne?

W świetle polskiego prawa przychód uzyskany z tytułu sprzedaży towarów handlowych lub usług powstaje dopiero w dniu wydania towarów i tego dnia powinien być zaksięgowany w księdze przychodów i rozchodów firmy. W sytuacji gdy data sprzedaży i wystawienia faktury są takie same, nie ma potrzeby wpisywania na fakturze daty sprzedaży. Należy jednak pamiętać, że jej wpisanie nie jest błędem. Jednak nie zawsze data dokonania dostawy towarów lub zakończenia dostawy towarów, jest tożsama z datą wystawienia faktury. Czasem zdarza się, że faktura za produkty lub usługi została wystawiona przed wydaniem towaru lub klient zapłacił za zamówiony towar „z góry”, czyli opłata została uregulowana przed wydaniem towaru. W takich sytuacjach dniem powstania i ujęcia przychodu w księdze przychodów i rozchodów jest dzień wystawienia faktury chyba że przed tym dniem zostanie wystawiona faktura dokumentująca sprzedaż lub zostanie uregulowana należność. W rezultacie przychód powinien zostać rozpoznany w dacie tego zdarzenia wskazanego w tym przepisie, które wystąpi najwcześniej.

Prawidłowe określenie daty uzyskania przychodu jest jedną z istotniejszych kwestii dla prawidłowego wyliczenia podatku dochodowego. Przepisy w tym zakresie są w zasadzie jednoznaczne. Czasem jednak przysparzają wiele problemów podatnikom. Dobrym rozwiązaniem dla świeżo upieczonych przedsiębiorców, dla których prawidłowe wystawianie faktur to czasochłonny i kłopotliwy proces, jest skorzystanie z pomocy outsourcingowej firmy księgowej.