Blog

Deklaracje VAT - zmiany w sposobie składnia

16.03.2017

W wyniku nowelizacji ustawy VAT od stycznia 2017 wprowadzono zmiany dotyczące przekazywania deklaracji do urzędu skarbowego. Zgodnie z art. 99 ust. 11b ustawy VAT podatnicy zobowiązani są wysyłać deklaracje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zmiany dotyczyły również okresów za jakie można sporządzać deklaracje VAT. W przypadku informacji podsumowujących po zmianach jest możliwość składania tylko miesięcznych deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tych transakcji. Elektroniczna wysyłka deklaracji dotyczy również podatników, którzy dokonują transakcji krajowych z odwrotnym obciążeniem (deklaracja VAT-27).

Warto wspomnieć, że od 01.2017 mechanizmem odwrotnego obciążenia, a jednocześnie obowiązkiem składania deklaracjami VAT-27 objęte są również są usługi budowlane wymienione w załączniku nr 14 do ustawy VAT świadczone przez podwykonawców.

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT obowiązuje od rozliczenia za pierwszy okres w 2017 r czyli dotyczy deklaracji VAT-7 za styczeń i VAT-7K za IQ 2017 r.

Elektroniczna wysyłka deklaracji obejmuje deklaracje:

  • VAT-7 (deklaracje miesięczne)
  • VAT-7K (deklaracja za okres jednego kwartału)
  • VAT-UE (informacje podsumowujące miesięczne)
  • VAT-27 (deklaracje miesięczne, dotyczą mechanizmu odwrotnego obciążenia)

Ustawodawca określił jednak okres przejściowy, w którym elektroniczna wysyłka deklaracji VAT następuje od 2018 r.

Okres przejściowy obejmuje podatników, którzy spełniają poniższe warunki:

  1. nie są obowiązani do rejestracji jako podatnik VAT-UE
  2. nie są sprzedawcami towarów i usług, które objęte są procedurą odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym (np.: dostawa metali szlachetnych, niektórzy dostawców usług budowlanych).
  3. nie są obowiązani zgodnie z art. 45 ba ustawy z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych lub zgodnie z art. 27 ust. 1C ustawy z dnia 15.02.1992 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do składania deklaracji, informacji, zeznań oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np.: PIT-11, PIT4R).

Podsumowując podatnicy, którzy spełniają powyższe warunki, do końca 2017 roku mogą składać deklaracje VAT-7 i VAT-7K w wersji papierowej. Obowiązek składania deklaracji elektronicznych w przypadku wyżej wymienionych podatników będzie obowiązywał począwszy od pierwszej deklaracji za rok 2018.

Mariola Gajewska
MDDP Outsourcing w Warszawie