Blog

Doradca Dodatkowy - pytania i odpowiedzi

06.06.2016

Obok tytułu Biegłego Rewidenta, o którym już wcześniej pisaliśmy w naszym poradniku, często też wśród księgowych z różnych sektorów działalności spotyka się równie istotne uprawnienia Doradcy Podatkowego. Poza egzaminami i ślubowaniem istnieje także szereg innych warunków, które każdy kandydat do ubiegania się o ten tytuł powinien spełniać.

O wymaganiach, drodze do zdobycia uprawnień, a także korzyściach płynących z ich uzyskania możecie przeczytać w naszym poradnikowej publikacji “Kim jest doradca podatkowy?”.