Blog

E-faktura - projekt zmian w ustawie o VAT

03.09.2021
e-faktura

Z końcem sierpnia 2021 rok Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur. W pierwszych miesiącach projekt ten będzie testowany, tak aby od początku nowego roku mogli z niego korzystać już wszyscy chętni podatnicy. Udostępniona została również robocza wersja struktury logicznej e-faktury, która jest wynikiem konsultacji podatkowych z przedsiębiorcami.

Wdrożenie Krajowego Systemu e-faktur

E-faktura jest jedną z form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i elektronicznych. Charakteryzuje się możliwością wystawiania i otrzymywania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Krajowy System e-faktur będzie miał również możliwość przechowywania faktur, oznaczania przydzielonym numerem i weryfikacji zgodności z ustalonym wzorem. Wystawca faktury otrzyma komunikat potwierdzający, że faktura VAT została wystawiona, odrzucona lub nie ma możliwości jej wystawienia. Faktury ustrukturyzowane będą miały jednolity format, co może przyczynić się do większej automatyzacji procesu fakturowania i księgowania transakcji, a także zmniejszenia liczby błędów.

Celem ich wprowadzenia jest wzmocnienie kontroli prawidłowości rozliczania podatku VAT, ale również uproszczenie samego procesu kontroli rozliczeń u przedsiębiorców. Odbędzie się to za sprawą możliwości zdalnego monitorowania przez organy podatkowe obrotu dokumentowanego fakturami VAT.

Zalety e-faktur

Z wystawianiem faktur korygujących związane są pewne korzyści, a mianowicie podatnicy, którzy w całym okresie rozliczeniowym będą wystawiać jedynie faktury ustrukturyzowane, będą mogli liczyć na szybszy zwrot podatku VAT w terminie podstawowym – zwrot VAT w terminie 40 dni (zamiast 60 dni).

Kolejną korzyścią jest kwestia bezpieczeństwa – e-faktura nigdy nie zaginie i podatnicy będą mieć pewność, że na pewno trafiła do nabywcy.

Podatnicy nie będą musieli martwić się o przechowywanie faktur. W KSeF będą one przechowywane przez 10 lat. Co więcej e-faktury będą wystawiane według jednolitego wzorca więc łatwe w użyciu.

Ponadto, podatnicy, którzy wdrożą u siebie e-faktury nie będą musieli przesyłać na żądanie organów skarbowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA).

Początkowo wszyscy podatnicy będą mogli korzystać z e-faktur dobrowolnie, jednak począwszy od 2023 roku e-faktura będzie obowiązkowa. E-faktura będzie generowana przez system księgowy przedsiębiorcy, który będzie się łączył z bazą danych Ministerstwa Finansów. W związku z tym podatnicy mają trochę czasu na dostosowanie swoich systemów na potrzeby stosowania e-faktury.

Autor: Katarzyna Zbiegień, Manager obszaru VAT w MDDP Outsourcing.