Blog

E-sprawozdania a sposób pracy z audytorami w 2019 roku

12.12.2018
W jaki sposób działa konto „Rozliczenie zakupu materiałów"

1 października 2018 r weszły w życie nowe przepisy dotyczące składania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej.

Papierowa wersja sprawozdań finansowych nie będzie już obowiązywała. Powoduje to również zmiany w sposobie dokonywania audytu sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów.

Zaczyna się okres, kiedy spółki które kończyły niedawno swój rok obrotowy, stają przed koniecznością wygenerowania E-sprawozdania w formacie pliku XML. Audytorzy również nie mają jasnych wytycznych dotyczących tego w jaki sposób pracować z plikami XML. Jedyną obowiązującą wersją sprawozdania, do której biegły rewident powinien wydać opinię jest wersja elektroniczna. Biegły rewident musi się wypowiedzieć o prawidłowości sprawozdania w formacie XML.

Przy braku wsparcia Ministerstwa, muszą rozwijać własne narzędzia, które umożliwią czytanie plików XML i ich sprawdzenie. Wygląda na to że audytorzy będą koniecznie musieli otrzymać plik XML podpisany elektronicznie zanim wydadzą swoją opinię. Jako że elementem schematu jest data sporządzenia sprawozdania finansowego (de facto po tej dacie bramka S24 waliduje formę w jakiej sprawozdanie finansowe powinno zostać złożone), audytorzy sugerują aby wszystkie podpisy elektroniczne zostały złożone pod sprawozdaniem jednego dnia. W przypadku zarządów wieloosobowych, zlokalizowanych w różnych miastach bądź nawet różnych krajach, zebranie podpisów jednego dnia będzie sporym wyzwaniem.

W aktualnie obowiązujących przepisach nie znajdujemy wprost wyjaśnienia w jakiś sposób należy definiować datę sporządzenia sprawozdania finansowego – czy to data sporządzenia fizycznego, zebrania pierwszego podpisu czy może ostatniego podpisu.

Sposób pracy z plikami XML wciąż nie jest jasny, dlatego spółki powinny już teraz uzgodnić ze swoimi audytorami kluczowe aspekty współpracy i sposoby zebrania podpisów.

Ponadto, podpisana opinia w wersji elektronicznej również stanowi załącznik do dokumentów w momencie złożenia sprawozdania. Spółki będą musiały otrzymać opinię opatrzoną elektronicznym podpisem biegłego rewidenta.

Dowiedz się więcej o obsłudze autydów i kontroli skarbowych

Magdalena Michniewicz | Sprawozdania finansowe MDDP Outsourcing

Magdalena Michniewicz
Senior Manager w MDDP Outsourcing w Warszawie