E-sprawozdania finansowe, czyli co musisz wiedzieć o plikach XML?
Blog

E-sprawozdania finansowe, czyli mały XML, który spowoduje dużo zamieszania

14.11.2018
Audyt e-sprawozdania finansowego

Bez większego rozgłosu, jaki wydawałby się wskazany w tej sprawie, od 1 października zaczęły obowiązywać nowe wytyczne w sprawie składania e-Sprawozdań Finansowych.

Wydaje się to być wręcz nieprawdopodobne, ale pomimo tego, że przepisy dotyczą większości firm w Polsce i wprowadzenia przepisów w życie, wiele aspektów – zarówno teoretycznych, jak i praktycznych pozostaje do dziś niezaadresowanych. Zanim przejdziemy do wątpliwości, podsumujmy jednak co wiadomo na ten temat.

Czym są e-sprawozdania finansowe?

E-Sprawozdania Finansowe to sprawozdanie finansowe sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zgodnie z art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, obowiązującym od 1 października 2018 r. Innymi słowy to dotychczas przygotowywane Sprawozdania Finansowe, jednak w elektronicznej formie.

Struktury e-Sprawozdań Finansowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Powinny być, jak już wspomnieliśmy, przygotowane przez jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR, oraz przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe obowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego – czyli większość firm działających w Polsce.

E-Sprawozdania Finansowe należy przygotowywać i składać w terminach dotychczas obowiązujących.

Jak wygenerować e-sprawozdanie finansowe?

Pozostaje zatem wątpliwość, jak złożyć takie e-Sprawozdanie Finansowe, do której jednak dochodzi kolejna – jak je wygenerować? Według naszych doświadczeń, firmy dotychczas stosowały najczęściej dwie metody sporządzania sprawozdań finansowych – bazując na programie księgowym lub w zestawie Word-Excel. Rzadko kiedy wykorzystuje się profesjonalny program do przygotowywania sprawozdań finansowych.

Skupiając się zatem na dwóch najpopularniejszych sposobach, należy zauważyć, że prawdopodobnie programy księgowe zostaną niebawem rozbudowane o funkcjonalności do generowania pliku XML sprawozdania finansowego. W wypadku większych firm z pewnością jakimś zagadnieniem będzie brak Zestawienia Zmian w Kapitale Własnym, not oraz Rachunku Przepływów Pieniężnych, które nie są generowane w systemach księgowych i zapewne trzeba je będzie uzupełnić ręcznie.

W wypadku firm korzystających z zestawów Word-Excel, to na firmach pozostanie obowiązek skonwertowania swojego sprawozdania na e-Sprawozdanie Finansowe, lub przepisania go do aplikacji które zapewne powstaną na rynku – co jednak wydaje się będzie dość dużą nieefektywnością.

Magdalena Michniewicz | Sprawozdania finansowe MDDP Outsourcing

Magdalena Michniewicz
Senior Manager w biurze rachunkowym MDDP Outsourcing w Warszawie