Blog

E-sprawozdania – nowe zasady, nowe obawy

06.02.2019
E-sprawozdania – nowe zasady, nowe obawy

Elektronizacja rozliczeń skarbowych ma oznaczać dużą wygodę dla przedsiębiorców i ułatwienia w kontaktach z organami państwa, jednak wiąże się również z bardzo wieloma obawami.

1 października 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości, która nakłada na przedsiębiorców obowiązek składania e-sprawozdań w formacie XML. Ponieważ jest to nowy sposób realizowania sprawozdawczości, budzi wiele obaw. Jakie kwestie są szczególnie kontrowersyjne?

Obowiązkowość

Choć cyfryzacja sektora usług publicznych w wielu przypadkach daje ogromne możliwości, kontrowersje wzbudza fakt, że e-sprawozdania to obowiązkowa, a nie dobrowolna rozliczeń. Plik musi zostać przygotowany w formacie XML, w odpowiedniej strukturze logicznej – oryginał dokumentu ma postać cyfrową, wydruk może być jedynie kopią.

Plik możemy przygotować za pomocą udostępnionej do tego celu aplikacji. Zwłaszcza przedsiębiorcy o mniejszych kompetencjach w zakresie IT, mogą obawiać się błędów i problemów ze złożeniem e-sprawozdania, nie wynikających z ich złej woli.

Obawy o niezawodność technologii

Do tego dochodzi obawa o niezawodność technologii. Już w przeszłości zdarzały się sytuacje, gdy awarie serwerów uniemożliwiały skorzystanie z usług elektronicznej administracji. Z tego powodu w niektóre dni nie można było skorzystać z platformy ePUAP. Zawieść może również biurowy sprzęt komputerowy wykorzystywany do złożenia e-sprawozdania, co dla wielu przedsiębiorców może być sytuacją bardzo stresującą.

W jaki sposób podpisywane są e-sprawozdanie finansowe?

Kwestią, która może przysporzyć przedsiębiorcom nieco kłopotu i często również budzi ich wątpliwości, jest sposób podpisywania sprawozdań cyfrowych. Można to zrobić na dwa sposoby: może ono być opatrzone kwalifikowanym elektronicznym podpisem – co wymaga zakupu specjalnego urządzenia umożliwiającego uzyskanie go – lub poprzez zaufany profil ePUAP. Sprawozdanie powinno być w ten sposób opatrzone podpisem kierownika jednostki (całego zarządu) i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Ministerstwo Finansów zapewnia, że złożenie e-sprawozdania finansowego nie jest trudne, jednak sposób, w jaki należy to zrobić może budzić wiele wątpliwości przedsiębiorców. Chcąc mieć pewność, że zrobiliśmy to w poprawnie, najlepiej skorzystać z usług doświadczonego biura rachunkowego.