Blog

Faktury ustrukturyzowane

18.03.2021
Podatkowa grupa VAT

Jedną z kolejnych form uszczelnienia systemu podatkowego i wyeliminowania nieprawidłowości związanych z rozliczaniem VAT, realizowanych od dłuższego czasu przez Ministerstwo Finansów jest wprowadzenie faktur ustrukturyzowanych.

Dopuszczalne formy faktur

Aktualnie dopuszczalne formy dokumentowania sprzedaży to faktury papierowe i faktur elektroniczne. Zgodnie z zapowiedziami dołączą do nich elektroniczne faktury ustrukturyzowane, które charakteryzują się możliwością ich wystawiania i otrzymywania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz posiada tzw. ustrukturyzowany format XML.

Krajowy System e-faktur będzie miał również możliwość przechowywania faktur, oznaczania przydzielonym numerem i weryfikacji zgodności z ustalonym wzorem. Wystawca faktury ustrukturyzowanej otrzyma komunikat potwierdzający, że faktura została wystawiona, odrzucona lub nie ma możliwości jej wystawienia.

Celem ich wprowadzenia jest wzmocnienie kontroli prawidłowości rozliczania podatku VAT, ale również uproszczenie samego procesu kontroli rozliczeń u przedsiębiorców. Odbędzie się to za sprawą możliwości zdalnego monitorowania przez organy podatkowe obrotu dokumentowanego fakturami. Resort finansów przewiduje, że zmiany w postaci wprowadzenia do obrotu faktur ustrukturyzowanych, uszczelnią system VAT i zwiększą dochody budżetu państwa z tego podatku.

Zmiany w formatach faktur

Faktury ustrukturyzowane będą miały jednolity format, co ułatwi odczytywanie danych z faktury, przyczyni się do zmniejszenia konsekwencji wynikających z braku zamieszczenia w fakturze określonych informacji, a co za tym idzie do a także zmniejszenia liczby błędów. Kolejną zaletą ze stosowania w obrocie faktur ustrukturyzowanych jest ich automatyczne księgowanie przez system księgowy a co za tym idzie zwiększenie efektywności pracy oraz obniżenie kosztów poprzez automatyczny odczyt danych.

Z wystawianiem faktur korygujących związane są także pozostałe korzyści, a mianowicie podatnicy, którzy w całym okresie rozliczeniowym będą wystawiać jedynie faktury ustrukturyzowane, będą mogli liczyć na szybszy zwrot podatku VAT. Podstawowy termin zwrotu podatku VAT wynoszący 60 dni zostanie skrócony do 45 dni. Zasada ta będzie dotyczyć podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, którzy rozliczają VAT w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

Niewątpliwie faktury ustrukturyzowane to potężne narzędzie w rękach organów skarbowych, ale z drugiej strony podatnicy, którzy się zdecydują na wystawianie faktur ustrukturyzowanych będą zwolnieni z obowiązku ich przechowywania i archiwizacji. W KSeF to administracja podatkowa będzie zapewniać przechowywanie wystawionych za jego pośrednictwem faktur. Planowany termin przyjęcia ww. projektu ustawy przez Radę Ministrów to I kwartał 2021 r.

Inne artykuły:

Autor: Katarzyna Zbiegień, Manager ds. VAT w biurze rachunkowym MDDP Outsourcing Katowice