Blog

Import sprzętu ochronnego i medycznego zwolniony z cła i VAT do 30.06.2022r.

12.01.2022
Import sprzętu ochronnego i medycznego zwolniony z cła i VAT do 30.06.2022r.

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 3 kwietnia 2020 roku wprowadziła czasowe zwolnienie z podatku VAT oraz zwolnienie z opłaty cła na towary importowane z krajów trzecich, potrzebne do zwalczania skutków epidemii COVID-19.

Przepisy zwalniające z cła oraz VAT towarów importowanych zwalczających skutki epidemii COVID-19 weszły w życie z datą wsteczną i obowiązują od 30 stycznia 2020 roku. Komisarz do spraw gospodarki- Paolo Gentiloni wyraził nadzieje, że zwolnienie to pomoże zwiększyć dostępność produktów do walki z epidemią COVID -19. Zwolnienie ma zastosowanie do takich produktów jak maski, wyposażenie ochronne, testy, respiratory oraz pozostały sprzęt medyczny.

Początkowo przepisy miały obowiązywać do 30 czerwca 2020 roku, jednak ze względu na przedłużającą się pandemię koronawirusa zostały już kilkukrotnie prolongowane. Aktualnie zwolnienie obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku. 

W Polsce przepisy te weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022r., Rozporządzeniem Ministra Finansów z 23 grudnia 2021.

Autor: Elżbieta Stefaniak, Specjalista ds. VAT w warszawskim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002464&SessionID=A889DBA4BB11386C244B1B1CF138480D09ACA3E5