Blog

Integracja list płac z systemem finansowo-księgowym MDDP Outsourcing

15.01.2018

Poniższy artykuł jest kontynuacją wcześniejszych publikacji w zakresie outsourcingu, jego cech oraz głównych zadań, które ma spełnić wybór modelu outsourcingowego w obszarze księgowości.

W obszarze głównych celów outsourcingu należy zwrócić uwagę przede wszystkim na:

 • położenie nacisku na core business – polegające na koncentracji zasobów na działalności podstawowej przedsiębiorstwa, przesunięciu funkcji wspierających i czasochłonnych do profesjonalnych podmiotów zewnętrznych
 • optymalizację poziomu kosztów operacyjnych, w tym zmniejszenie kosztów zatrudnienia, utrzymania aplikacji
 • dostęp do wykwalifikowanych pracowników i specjalistycznej wiedzy w określonej dziedzinie
 • dostęp do wyższej jakości dostarczanych usług, poprzez zlecenie zadań do podmiotów specjalizujących się w określonej działalności
 • uwolnienie posiadanych zasobów ludzkich i finansowych oraz skierowanie ich do innych obszarów organizacji
 • synergię wynikającą z umieszczenia procesów poza przedsiębiorstwem m.in. zmniejszenie nakładów na funkcje HR, utrzymania pracowników, organizację czasu pracy, utrzymania obszaru IT itp.
 • standaryzację procesów i zwiększenie ich transparentności
 • uzyskanie wartościowej, aktualnej informacji i wiedzy w określonej dziedzinie
 • podział ryzyka funkcjonowania (ryzyka organizacyjnego, podatkowego, zarządzania obszarami trudnymi do kontroli, wchodzenia na nowy rynek zagraniczny itp.)
 • restrukturyzację przedsiębiorstwa (poprzez uproszczenie struktury organizacyjnej, redukcję zatrudnienia itp.)

Efektywne zarządzanie procesem księgowego ujęcia list płac, jest działaniem mającym na celu:

 • wystandaryzowanie procesu
 • zoptymalizowanie kosztów procesu, w szczególności jego czasochłonności oraz alokowanie właściwych zasobów do jego przeprowadzenia
 • zmniejszenie ryzyka operacyjnego procesu, w szczególności ryzyka ujęcia nieprawidłowych danych w księgach rachunkowych lub ujęcia danych w sposób niepoprawny

MDDP Outsourcing kładzie istotny nacisk na podejście procesowe w głównych obszarach finansowo-księgowych:

 • procesie faktur zakupu / delegacji / rozliczeń pracowniczych
 • procesie faktur sprzedaży / sprzedaży fiskalnej
 • procesie obsługi operacji na rachunkach bankowych: wyciągów bankowych oraz wprowadzania płatności
 • procesie obsługi księgi głównej, w tym ujęcia w księgach danych dotyczących list płac

W MDDP Outsourcing stosujemy 2 podstawowe rozwiązania w zakresie optymalizacji procesu:

 1. Budowa interfejsu miedzy systemem finansowo-księgowym oraz systemem kadrowo-płacowym – rozwiązanie takie zalecamy głównie dla naszych Klientów wykorzystujących własny system ERP
 2. Budowa plików importowych (Excel/xml) i dokonanie importu danych między systemem kadrowo-płacowym a systemem finansowo-księgowym

Oba rozwiązania umożliwiają spełnienie powyższych założeń outsourcingowych, natomiast różnią się kosztem i poziomem skomplikowania wdrożenia. Stąd w zależności od Klienta, jego wymagań i potrzeb, rekomendujemy wdrożenie jednego z opisanych modeli. W ramach ustaleń z Klientem, wychodząc naprzeciw licznym oczekiwaniom w zakresie raportowania zarządczego, jesteśmy w stanie szeroko zdefiniować dodatkowe parametry raportowe m.in. cost center (MPK), modele kapitalizacji kosztów, szczegółowe analityki kont itp.

Marcin Jeremicz
MDDP Outsourcing