Blog

Jak inwestować w fundusze inwestycyjne?

30.03.2018
inwestowanie-fundusze-inwestycyjne

Fundusz inwestycyjny to forma pomnażania kapitału, w której inwestor przekazuje swoje pieniądze tworzonym przez specjalistów, analityków i doradców finansowych specjalistom, którzy stawiają sobie za zadanie pomnożenie wpłaconego kapitału.

Specjaliści ci działają według określonej polityki inwestycyjnej zarządzającego funduszem Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Wpłacając pieniądze na rachunek wybranego funduszu otrzymujemy w zamian tak zwane „jednostki uczestnictwa”, które analogicznie jak akcje spółki akcyjnej dajną nam prawo do części jego majątku.

Czy inwestowanie jest opłacalne i jaki fundusz wybrać?

Lokowanie pieniędzy w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem straty wpłaconego kapitału. Jest ono większe niż w przypadku wpłat na lokaty oszczędnościowe, lecz równocześnie daje szanse na wyższą stopę zwrotu inwestycji. Przed podjęciem decyzji o lokowaniu swoich oszczędności w fundusze inwestycyjne musimy zadać sobie pytanie, jaki jest cel naszej inwestycji? Jeśli kieruje nami chęć szybkiego pomnożenia kapitału w krótkim okresie czasu, to fundusze inwestycyjne nie są dla nas dobrym rozwiązaniem. W takim wypadku powinniśmy skupić się na innych formach inwestowania, takich jak lokaty, czy obligacje. Wybierając fundusze inwestycyjne największe zyski można osiągnąć inwestując w nie długoterminowo.

Wybierając odpowiedni fundusz inwestycyjny należy dobrze zbadać fundusz, któremu chcemy powierzyć nasze pieniądze. Zapoznajmy się z jego strategią inwestycyjną sprawdźmy w co inwestuje i jakie ma osiągnięcia na polu inwestycji. Dokładna analiza rynku minimalizuje to ryzyko utraty kapitału. Inwestując w fundusze należy także regularnie kontrolować aktualny stan swoich inwestycji – weryfikować osiągnięcia wybranego przez nas funduszu i w zależności od sytuacji reagować na zastane sytuacje.

Jeśli świat funduszy inwestycyjnych jest dla nas czymś nowym, lepiej nie ryzykować swoich pieniędzy stawiając na przeczucie i dawać się ponosić emocjom związanym z wahaniami osiągnięć funduszy. Tego rodzaju inwestycje powinny być przeprowadzone bardzo skrupulatnie, dlatego warto w takim przypadku skorzystać z pomocy profesjonalistów znających realia rynku funduszy inwestycyjnych. Firma MDDP Outsourcing dzięki prowadzeniu księgowości i rachunkowości dla funduszy inwestycyjnych, doskonale zna ich specyfikę. Jeśli myślicie Państwo o zainwestowaniu w fundusze, zachęcamy do skorzystania z naszych usług doradczych.