Blog

Jak prawidłowo określić miejsce świadczenia usług w deklaracji VAT

11.10.2018
Jak prawidłowo określić miejsce świadczenia usług w deklaracji VAT

Do właściwego rozpoznania czy dana usługa powinna być opodatkowana w polskiej deklaracji VAT, przede wszystkim trzeba określić miejsce jej świadczenia.

Problem ten pojawia się w momencie kiedy obydwie strony transakcji mają siedziby lub miejsce zamieszkania w różnych krajach. Według zasady ogólnej, zgodnie z art. 28b ustawy o VAT miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika jest:

  • miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę,
  • stałe miejsce prowadzenia działalności, w przypadku kiedy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności, które znajduje się w innym miejscu niż siedziba działalności usługobiorcy,
  • stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w przypadku, kiedy usługobiorca nie posiada siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności.

Inna zasada dotyczy natomiast usług świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami. Zgodnie z art. 28c ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług jest siedziba działalności gospodarczej usługodawcy.

Istnieje również szereg usług rozpoznawanych na zasadach szczególnych opisanych w art. 28 ustawy o VAT. Są to miedzy innymi: usługi pośrednictwa, usługi restauracyjne i cateringowe, usługi związane z nieruchomością, usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe itp., usługi krótkoterminowego wynajmu środka transportu.  

Przykłady:

  1. Faktura zakupu za hotel, usługa noclegową. Nieruchomość położona w Hiszpanii. Miejscem świadczenia usługi jest Hiszpania i tam powinna być opodatkowana. Faktura zakupu poza polską deklaracją VAT.
  2. Faktura zakupu za 5 dniowy najem samochodu w Londynie. Miejscem opodatkowania jest miejsce, w którym samochód został faktycznie przekazany do dyspozycji usługobiorcy. Takiej faktury zakupu nie wykazujemy w polskiej deklaracji VAT. Faktura podlega opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii.
  3. Faktura za uczestnictwo w kongresie naukowym w Warszawie prowadzona przez Spółkę niemiecką. Miejscem świadczenia i opodatkowania usługi jest Polska. Jeśli niemiecka Spółka zarejestruje się na potrzeby VAT w Polsce i wystawi prawidłową fakturę, wtedy nabywca będzie mógł odliczyć podatek naliczony w polskiej deklaracji VAT.
  4. Faktura zakupu za usługi cateringowe wystawiona przez polską Spółkę z opisem ‘’ catering na spotkanie firmowe w Pradze”. Miejscem świadczenia i opodatkowania jest faktyczne miejsce wykonania usługi. Taka faktura zakupu nie powinna być rozliczona w polskiej deklaracji VAT

Karolina Komarek
MDDP Outsourcing w Warszawie