Blog

Jak przenieść kontrolę skarbową do zewnętrznej jednostki?

21.02.2018
jak-przeniesc-kontrole-skarbowa-do-zewnetrznej-jednostki

Wielu przedsiębiorców ma obawy, że długotrwała kontrola skarbowa sparaliżuje bieżące operacje i działalność firmy. Nic w tym dziwnego – już samo przygotowanie się do kontroli fiskusa jest czasochłonne. Należy wówczas dokonać niezbędnych korekt, zapłacić zaległe podatki i sprawdzić kompletność dokumentacji.

Wymaga się, aby urzędnicy mieli sprawny dostęp do dokumentów finansowo-księgowych, umów handlowych, umów najmu, leasingu, a dodatkowo wszelka dokumentacja w języku obcym powinna zostać przed kontrolą przetłumaczona. Już poprzedzający kontrolę proces zajmuje dużo czasu, a okres samej kontroli (w zależności od wielkości firmy) może wynosić nawet kilka tygodni.

Przenoszenie kontroli skarbowej poza firmę

Dlatego też firmy decydują się na to, aby przenieść kontrolę skarbową do zewnętrznej jednostki. Jak to zrobić?

Przez zewnętrzną jednostkę rozumie się siedzibę biura rachunkowego, które zajmuje się prowadzeniem księgowości firmy. Co do zasady postępowanie kontrolne powinno być prowadzone w siedzibie firmy, ale nie jest to konieczność. Przepisy wyraźnie nakazują, że kontrola musi odbywać się w miejscu przechowywania wszelkiej dokumentacji, w przypadku outsourcingu jest nim więc biuro księgowe. Jeżeli przedsiębiorca nie chce lub nie może uczestniczyć w kontroli, powinien wyznaczyć swojego reprezentanta czy pełnomocnika – pracownika biura, który przedłoży kontrolerom niezbędną dokumentację i będzie udzielał wszelkich informacji na temat ewidencji.

Przeniesienie miejsca kontroli jest więc możliwe, jeśli firma współpracuje z zewnętrznym biurem księgowym, ale należy mieć na uwadze, że nie każde biuro oferuje takie rozwiązanie. Tym bardziej zachęcamy do zapoznania się z ofertą MDDP Outsourcing, które obejmuje m.in. właśnie taką usługę.