Blog

Jak rozliczać VAT w transakcjach wewnątrz UE?

22.03.2016
mddp_outsourcin

Przedsiębiorcy, którzy importują do kraju towary bądź komponenty niejednokrotnie na pewno stanęli przed dylematem – wg jakiej stawki VAT rozliczyć faktury za zakupy w ramach UE?

Zasady węwnątrzwspólnotowego nabycia towaru mogą być dla niedoświadczonych księgowych kłopotliwe, szczególnie kwestia wysokości podatku oraz sposobu przeliczania waluty transakcji na krajową.

W artykule “Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru a podatek naliczony” specjalista ds. VAT Justyna Dąbrowska tłumaczy na przykładach jak należy interpretować przepisy dotyczące WNT.