Blog

Jak rozliczyć fakturę korygującą otrzymaną od kontrahenta?

30.08.2018
Jak rozliczyć fakturę korygującą otrzymaną od kontrahenta?

W transakcjach między firmami często pojawiają się faktury korygujące, są one normalnie stosowanym elementem obrotu gospodarczego.

Jednak pod względem księgowym korekty sprzedaży są traktowane w specjalny sposób i rządzą się innymi prawami niż pozostałe dokumenty. Dla celów podatku VAT znaczenie ma przede wszystkim to, czy korekta zmniejsza czy zwiększa podatek. Dokładne zasady, kiedy można taką fakturę wystawić określają przepisy, może to być na przykład pomyłka w cenie czy rabacie, opusty i rabaty z tytułu wcześniejszych zapłat albo zwrot towarów.

Korekty na minus

Rozliczenie korekty obniżającej należności podatkowe uzależnione jest przede wszystkim od tego, w którym momencie dokument został otrzymany przez klienta, a także od potwierdzenia przez niego tego faktu. Jeśli przed terminem złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy klient potwierdzi otrzymanie korekty, to można ją będzie zaliczyć do tego okresu. W przeciwnym wypadku rozliczenie powinno być dokonane w okresie, w którym otrzyma się potwierdzenie.

Nie ma przy tym dokładnie określonych form, w jakich to potwierdzenie ma być dokonane, musi ono tylko jednoznacznie potwierdzać ten fakt. Dodatkowo w niektórych sytuacjach potwierdzenie nie jest obowiązkowe, dotyczy to między innymi eksportu i wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, sprzedaży energii cieplnej, elektrycznej, gazu i usług z nimi związanych, a także w sytuacji, gdy pomimo prób doręczenia potwierdzenie nie zostało przekazane.

Korekty na plus

W przypadku, gdy korekta zwiększa zobowiązania podatkowe, powinna być ona rozliczona bez względu na to, czy posiada się potwierdzenie odbioru, czy też nie. Moment powstania obowiązku podatkowego zależy od powodów wystawienia tego dokumentu. Jeśli korekta jest spowodowana przyczynami powstałymi po dokonaniu dostawy czy wykonaniu usługi, to rozliczenie powinno nastąpić w miesiącu wystawienia. Natomiast jeżeli powodem korygowania sprzedaży były zdarzenia zaistniałe w momencie wystawienia dokumentu, to okresem rozliczeniowym będzie okres wystawienia faktury.

Jak się okazuje w praktyce, rozliczanie faktur korygujących nie jest prostą sprawą, i czasami może być przy tym trochę wątpliwości. W razie potrzeby wsparciem może w tym zakresie służyć sprawdzone biuro rachunkowe, której pracownicy pomogą rozwiązać wszystkie pojawiające się problemy.