Blog

Jak rozwiązać problemy z rozliczaniem delegacji pracowników?

12.09.2017
Jak rozwiązać problemy z rozliczaniem delegacji pracowników

Delegacje i wyjazdy pracowników to konieczność na drodze do rozwoju firmy – konferencje, szkolenia i spotkania stanowią okazje do zdobycia cennej wiedzy i wymiany doświadczeń. Rzecz jasna wiążą się one z poniesieniem licznych kosztów takich jak przejazd, nocleg czy posiłki, a te z kolei należy dokumentować i księgować.

Błędy podczas rozliczania

Proces rozliczania okazuje się być skomplikowany i długotrwały, co jest uciążliwe zarówno dla pracowników uczestniczących w delegacji, jak i księgowych. Dodatkowo podczas wypełniania dokumentacji zachodzą liczne błędy, których prostowanie zajmuje kolejną porcję czasu.

Delegacje krajowe i zagraniczne podlegają regulacjom prawnym. Należy się za nie zwrot kosztów, co określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Z kolei pracodawca spoza sfery budżetowej ustala wewnętrzne zasady rozliczania. Wśród najczęstszych problemów podczas rozliczania wymienia się niepoprawne wypełnienie formularza delegacji, złe obliczanie samego czasu wyjazdu, posiłków (tu problematyczne okazuje się chociażby inne nazewnictwo posiłków niż to użyte w przepisach), kosztów przejazdu i korzystania z komunikacji miejskiej. Problem stanowią również przeliczenia walutowe w przypadku wyjazdów zagranicznych czy rozliczenie etapu krajowego podróży zagranicznej.

Kalkulator delegacji

Wszystkie uciążliwości i kłopoty związane z rozliczaniem delegacji można rozwiązać w bardzo prosty sposób, a mianowicie, korzystając z kalkulatora delegacji. Jest to narzędzie, które opracowaliśmy, aby pracownicy mogli poprawnie rozliczyć koszty wyjazdu, wypełniając jedynie specjalne formularze. Po przygotowaniu dokumenty są od razu gotowe do zaksięgowania. Dzięki kalkulatorowi nie trzeba posiadać szerokiej wiedzy na temat przepisów prawnych i zasad obliczania – narzędzie zapewni poprawne i szybkie rozliczenie.