Polski Ład - Kalkulator obciążeń podatkowo-składkowych
Kalkulator Polskiego Ładu

Kalkulator Polskiego Ładu

Pakiet przepisów w ramach Polskiego Ładu to ponad 100 nowych rozwiązań podatkowych, które zostały do tej pory ujęte w aż 26 znowelizowanych ustawach. Mają one zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku, dlatego też każdy przedsiębiorca powinien zrewidować swoje rozliczenia podatkowe i biorąc pod uwagę nowe formy opodatkowania, wybrać najkorzystniejszą z możliwości.

Nowe obowiązki podatkowe dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2022 roku w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych będzie obowiązywał dodany art. 24ca, który wprowadza nowy rodzaj podatku CIT– tzw. podatek minimalny. Podatnicy po raz pierwszy skalkulują i zapłacą podatek minimalny w zeznaniach CIT-8 składanych za rok 2022 w 2023 r. ​​​​​​​

Kolejną regulacją będzie wprowadzenie podatku od spółek będących rezydentami w Polsce z tytułu tzw. przerzucania dochodów. Podatek ten prawdopodobnie wyniesie 19%, a za „przerzucone dochody” zostaną uznane koszty ponoszone bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego ze spółką.

Jak korzystać z kalkulatora Polskiego Ładu MDDP Outsourcing?

W bieżącym projekcie ustawy zmodyfikowano także wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów o sztuczne koszty stanowiące tzw. ukrytą dywidendę (projektowany art. 16 ust. 1 pkt. 15b ustawy o CIT). W projektowanym katalogu kosztów nie wymieniono literalnie wydatków na usługi niematerialne. Należy jednak wspomnieć, że jeśli zdarzy się sytuacja kiedy podatnik będzie wypłacał na rzecz podmiotów powiązanych wynagrodzenie z tytułu wspomnianych usług niematerialnych lub opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z WNIP, a którego wymiar zależeć będzie od osiągniętego zysku przez ten podmiot- to poniesione wydatki mogą zostać potraktowane jako tzw. ukryta dywidenda. Sprawi to, że automatycznie będą podlegać całkowitemu wyłączeniu z kosztów podatkowych spółki. Dowiedz się więcej o Polskim Ładzie.

Zapytaj o pełną ofertę