Polski Ład - Kalkulator składki zdrowotnej
Kalkulator składki zdrowotnej

Kalkulator składki zdrowotnej

Pakiet przepisów pod nazwą Polski Ład niesie za sobą wiele zmian w sposobie naliczania składki zdrowotnej i nie tylko. W pierwszej kolejności zmianie ulegnie wysokość składki. Dotychczas niezależnie od dochodu, czy też formy opodatkowania każdy przedsiębiorca opłacał składkę zdrowotną w stałej, niezmiennej przez cały rok kalendarzowy wysokości. Zmiana dotyczy także terminu płatności i procedury zwrotu. 

Od 1 stycznia 2022 r. większość przedsiębiorców w celu skalkulowania wysokości składki zdrowotnej podlegającej wpłacie będzie zobligowana ustalić dochód z prowadzonej działalności gospodarczej i dopiero na podstawie skalkulowanego dochodu będzie możliwe ustalenie wysokości składki zdrowotnej. w udostępnionym poniżej kalkulatorze, na podstawie wysokości przychodów możemy oszacować wysokości składek dla wybranych form opodatkowania:

Kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego?

Do katalogu tytułów podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego dodano „osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. W grupie tej znajdują się przede wszystkim członkowie zarządu i prokurenci, którzy  otrzymują za pełnienie tej funkcji wynagrodzenie.

Podstawą wymiaru składki dla takich osób będzie otrzymane wynagrodzenie.

W jakim terminie należy opłacić składki?

Dotychczas przedsiębiorcy opłacali składki do 10 bądź 15 dnia miesiąca. Od 1 stycznia 2022 r. terminy płatności składki na ubezpieczenie zdrowotne będą przedstawiały się jak poniżej:

15 dzień następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną;

20 dzień następnego miesiąca – dla pozostałych płatników, termin ten dla tej grupy będzie zatem zbieżny z terminem płatności zaliczki na PIT.​​​​​​​

Poprzez zmianę przepisów w zakresie składki zdrowotnej zmienia się nie tylko harmonogram prac w zakresie rozliczeń klientów ale również dokładane są nowe obowiązki.

Rewolucja w rozliczeniu składki zdrowotnej nie dotyczy tylko i wyłącznie kwestii związanej z jej wysokością, ale również w związku z zaistnieniem nowych obowiązków związanych z jej rozliczeniem.

Dziś obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą wobec ZUS są mocno ograniczone. Przedsiębiorca rozliczający składki tylko i wyłącznie za siebie, nie musi składać deklaracji rozliczeniowych (poza dwiema pierwszymi w danymi roku) bowiem deklaracje za pozostałe miesiące są klonowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

I tak też od 1 stycznia 2022 roku ten aspekt istotnie się zmieni, bowiem przedsiębiorcy będą zobowiązani do składania deklaracji rozliczeniowych ZUS comiesięcznie. Dodatkowo deklaracje te będą wymagały większej ilości danych niż dotychczas.

Zgodnie z projektem przepisów imienne raporty miesięczne, jak również deklaracje rozliczeniowe powinny zawierać informacje dotyczące płatnika składek tj.:

  • Informacje o obowiązujących w danym miesiącu formach opodatkowania;
  • Informacja o przychodach lub dochodach;
  • Informacje o kwocie dopłaty stanowiącej różnice między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące roku kalendarzowego albo składkowego

Więcej na temat Polskiego Ładu.

Zapytaj o pełną ofertę