Księgowość MDDP Outsourcing - Katowice, Warszawa Outsourcing księgowości

Poradnik młodego księgowego

15-03-2016

Jakie kwalifikacje zdobyć, aby znaleźć pracę w księgowości?

Wiele młodych osób rozpoczyna edukację akademicką, mając bardzo ogólne wyobrażanie, jaki zawód będą wykonywać po jej zakończeniu. Czasem wybiera się go z przypadku, czasem ścieżka kariery nabiera kształtu dopiero w toku studiów. Czynnikami wpływającymi na ten wybór są zazwyczaj rozwijające się zainteresowania studenta, a czasem kalkulacja, na jakie zawody jest popyt i które są dobrze płatne.

Niewątpliwie, dobry księgowy nie ma kłopotów ze znalezieniem zatrudnienia, co powoduje, że zawód ten jest chętnie wybierany przez studentów kierunków ekonomicznych.  Najbardziej oczywistą radą dla osób chcących go uprawiać jest wybranie odpowiedniego kierunku studiów, w  tym  wypadku  rachunkowości  czy też rachunkowości i finansów – nazwa różni się w zależności od uczelni. Tak czy inaczej, chodzi o zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu księgowości, audytu, podatków oraz zarządzania finansami. Ze względu na dwustopniowość studiów, można połączyć rachunkowość z pokrewną specjalizacją, np. międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi czy ekonomią.

Warto pamiętać, że obecnie bardzo ważną umiejętnością jest znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel, przynajmniej na średnim poziomie tak, aby kandydat potrafił np. tworzyć tabele przestawne czy wyszukiwać i łączyć dane. Umiejętności te są przydatne przy tworzeniu raportów i analizie danych.

Uczelnie zazwyczaj oferują możliwość poznania wybranego programu księgowego. Nie należy tego lekceważyć, bo chociaż jest ich na rynku wiele, to warto pamiętać, że znajomość jednego pozwala szybciej opanować inne – zasady ich działania są często analogiczne. Z punktu widzenia pracodawcy to plus, a dla potencjalnego pracownika – mniejszy stres podczas adaptacji do nowego miejsca pracy.

Trudno  wyobrazić   sobie   ambitnego  księgowego  bez  znajomości  języków  obcych.  Angielski  to   „must  have”  w dzisiejszych czasach globalizacji, zdominowanych przez centra usług wspólnych.  Kolejny język będzie z pewnością dodatkowym atutem. Jeżeli uczelnia nie zapewnia edukacji w tym zakresie na odpowiednim poziomie, warto kształcić się na własną rękę.

W   szkołach   wyższych   oferujących kierunki   ekonomiczne   działają   koła   zainteresowań   związane   z rachunkowością i podatkami. W ich ramach organizuje się spotkania z potencjalnymi  pracodawcami, prezentuje rozwiązania informatyczne używane w księgowości,  analizuje ciekawe  zagadnienia z dziedziny rachunkowości i podatków.  Warto zaangażować  się w prace takiego koła, pozwoli to nawiązać kontakty  oraz poszerzyć wiedzę z wybranej dziedziny. Nie należy też zapominać o praktykach i stażach, jakie oferuje wielu pracodawców. Są one dobrym sposobem na poznanie struktur i procedur obowiązujących w firmach, a także okazją na zdobycie praktycznej wiedzy, niezbędnej przyszłemu księgowemu. Więcej informacji o Stażach i praktykach w MDDP Outsourcing.

Podsumowując - można zrobić wiele już w trakcie studiów, aby po ich ukończeniu być cennym nabytkiem dla działu księgowości. Zacznijcie działać aktywnie już dziś - pracując na swoją lepszą przyszłość!

 

Anna Drzyzga
MDDP Outsourcing

 

lista aktualności