Blog

Kary za błędy w JPK VAT

01.03.2021
kary za błędy w JKP

Termin wejścia w życie nowego JPK był dwukrotnie przesuwamy z uwagi na pandemię koronawirusa. W lutym 2021r. wszyscy podatnicy, którzy do tej pory składali deklaracje VAT-7 lub VAT-7K już po raz czwarty składają JPK_V7 zamiast deklaracji VAT. Mimo to wiele przedsiębiorców nadal ma z tym problem, czy to z uwagi na niedostosowanie systemów księgowych pod nową strukturę JPK czy z powodu niejasnych wytycznych co do znakowania transakcji kodami VAT.

Nowy JPK_V7 w porównaniu do poprzedniej struktury

Przypomnijmy, nowy JPK_V7 (JPK_V7M dla podatników rozliczających się miesięcznie i JPK_V7K dla podatników rozliczających się kwartalnie) zastąpił dotychczasową deklarację VAT-7 lub VAT-7K i składa się z części deklaracyjnej i ewidencyjną, a konkretnie zawiera:

  • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, która wynika z ewidencji VAT za dany okres
  • pozycje ze starej deklaracji VAT-7 (lub VAT-7K)
  • dodatkowe dane, czyli kody, którymi trzeba oznaczać konkretne transakcje.

Niezmiennie, termin na złożenie JPK_V7M przypada na 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie, JPK_V7K za pierwszy i drugi miesiąc kwartału zawiera tylko część ewidencyjną i również jest przesyłany do 25 dnia miesiąca następnego, zaś JPK_V7K za ostatni miesiąc kwartału składa z części ewidencyjnej i deklaracyjnej i jest składany do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. 

Nowym elementem, który odróżnia JPK_V7 od poprzedniej struktury jest obowiązek statystyczny, a dokładnie mówiąc konieczność oznaczania faktur zakupu czy sprzedaży odpowiednim kodem. W przypadku sprzedaży mamy do wyboru kody GTU od 1 – 13, które dotyczą sprzedaży napojów alkoholowych, paliw, odpadów, samochodów, elektroniki, budynków, a nawet usług transportowych. Dodatkowo trzeba oznaczać transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi i transakcje objęte obowiązkowym zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. W przypadku faktur zakupu sprawa jest prostsza, oznaczamy również transakcje objęte obowiązkowym zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, a także transakcje zakupu od małego podatnika czy import towarów.

Kary za błędy w JPK

To co również odróżnia nową wersję JPK od struktury, która obowiązywała do końca września 2020 jest wprowadzenie do Kodeksu Karnego Skarbowego przepisów umożliwiających wymierzenie kary za błędy uwzględnione w JPK. Oczywiście, o ile podatnik sam wykryje błąd i odpowiednio szybko go skoryguje to kara nie zostanie wymierzona. Natomiast, gdy błąd zostanie wykryty przez Urząd Skarbowy to trzeba się liczyć z karą w wysokości 500,00 PLN za każdy popełniony błąd. W takiej sytuacji wystarczy, aby podatnik zapomniał oznakować transakcje kodami VAT, aby w opinii Urzędu Skarbowego były to błędy utrudniające identyfikację i podlegające karze, pomimo, że wartość zobowiązania podatkowego wyliczona będzie prawidłowo. Kary za błędy w JPK_V7 nie dotyczą natomiast podatników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, którzy za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe.

Co więcej, w przypadku wykrycia przez Urząd Skarbowy błędów w JPK_V7 podatnik otrzyma wezwanie do skorygowania błędów i musi je poprawić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli w wyniku analizy okaże się, że JPK_V7 nie zawiera błędów to również taka informacja musi być przesłana do Urzędu Skarbowego.

Nie ma co liczyć na to, że błąd nie zostanie zauważony przez Urząd Skarbowy. JPK_V7 jest sporządzany i wysyłany w formie elektronicznej. Analiza danych jest dokonywana w sposób automatyczny za pomocą odpowiednich narzędzi.

Jak twierdzi Ministerstwo Finansów kary za błędy w JPK będą powiązane z celowością i uporczywością działań podatnika. Jednak czy tak faktycznie będzie, to przekonamy się w praktyce. 

Autor: Katarzyna Zbiegień, Manager ds. VAT w MDDP Outsourcing w Warszawie