Blog

Katowice Cyfrowym Centrum Świata Internetu!

17.02.2021
Szczyt Cyfrowy IGF 2021

Wieloletnie starania Polski opłaciły się- w tym roku Szczyt Cyfrowy ONZ IGF 2021, pod hasłem przewodnim „Internet United” zostanie zorganizowany w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Jest to wydarzenie na skale światowa z inicjatywy ONZ, z udziałem kilku tysięcy osób z obszarów polityki, nauki oraz biznesu, umożliwiające globalną dyskusję o rozwoju oraz sposobach zarzadzania internetem, a także wymiany pomysłów i doświadczeń w obszarze cyberbezpieczeństwa. Warto wspomnieć, iż Polska po raz pierwszy będzie gospodarzem organizowanego przez ONZ Światowego Forum Zarządzania Internetem, a organizatorem wydarzenia jest Ministerstwo Cyfryzacji. Szczyt odbędzie się w dniach 6-10 grudnia 2021r.

Jakie tematy będą poruszane podczas Szczytu Cyfrowego?

Coraz częściej mówi się o szerokiej rewolucji cyfrowej, zmianie cywilizacyjnej społeczeństw, nowych zawodach, technologiach (jak sztuczna inteligencja, internet rzeczy, e-zdrowie), a ostatnio dużo o „zielonej cyfryzacji”, czy nawet o elektroodpadach jako „produkscie końcowym” nowych technologii – wymienia Krzysztof Szubert; przewodniczący Komitetu Programowego IGF2021. Dodaje, że konsumenci często i chętnie wymieniają sprzęt elektroniczny na nowsze modele – szczególnie działające jeszcze smartfony. Problem elektroodpadów narasta i w kontekście walki o klimat powinniśmy pod auspicjami ONZ kontynuować ten temat. Podczas przyszłorocznego szczytu będzie też mowa o kompetencjach świata cyfrowego, cyberbezpieczeństwie, rozwiązaniach chmurowych, sztucznej inteligencji, dużo o danych, czy chyba o najważniejszym, bo o dostępie do sieci – mówi Szubert

Propozycje tematów płynęły także z zewnątrz, na chwilę obecna nabór jest już zamknięty. W tym momencie jest wybierane aż 200-250 zagadnień, które pojawią się podczas spotkania i przybiorą formę debat, paneli dyskusyjnych i wykładów. Zatem każdy przedsiębiorca, któremu zależy na rozwijaniu biznesu może wziąć udział w wydarzeniu i zebrać niezbędna wiedzę, aby rozwinąć cyfrowy obszar.

Dla kogo jest organizowane wydarzenie?

– W dyskusji mogą wziąć udział przedstawiciele różnych sektorów gospodarki cyfrowej i związanych z cyfryzacją, chcemy np. zaprosić przedstawicieli sektora gier, programistów – grupy, które do tej pozy nie były istotnie reprezentowane na IGF, ale również politycy wysokiego szczebla – podkreśla Szubert.

IGF2021 będzie miejscem otwartej i realnej debaty, gdzie uczestnictwo w szczycie jest całkowicie bezpłatne, a każdy z zainteresowanych czy to przedstawiciele biznesu, nauki, organizacji pozarządowych czy zwykli użytkownicy mogą wymieniać się spostrzeżeniami i kształtować rozwój sieci oraz technologii cyfrowych, a także dowiedzieć się o sposobach pełnego wykorzystania potencjału internetu.

Źródło: https://www.gov.pl/web/igf2021