Blog

Kim jest Doradca Podatkowy?

06.06.2016

Powszechnie spotykam się z przekonaniem, że księgowy to osoba posiadająca wiedzę księgową, a doradca podatkowy to ktoś kto „zna się” na podatkach. Z pewnością w jakimś sensie jest to teza prawdziwa, ponieważ nie można być specjalistą w każdej dziedzinie. Uważam jednak, że księgowy który zdobędzie uprawnienia doradcy podatkowego z pewnością nie zaszkodzi swojej karierze. W szczególności osoby które zbliżają się do poziomu głównego księgowego powinny posiadać wiedzę podatkową – a egzamin będzie bardzo dobrym jej potwierdzeniem. Alternatywnie, dla osób pracujących w księgowości, które nie chcą lub nie potrzebują tak głębokiej wiedzy podatkowej, doradzałbym przemyślenie zdobycia uprawnień BR lub ACCA.

Wśród księgowych pracujących w różnych branżach, zarówno w księgowości wewnętrznej jak i w biurach rachunkowych coraz większym zainteresowaniem cieszy się zdobywanie tytułu Doradcy Podatkowego. Czy słusznie? Dlaczego jest to tak istotny tytuł w karierze finansisty?

Jako zawód publicznego zaufania (powołany ustawowo), Doradca Podatkowy znajduje szczególne uznanie wśród klientów i biur rachunkowych. Tytuł nadawany przez Krajową Radę Doradców Podatkowych podkreśla wysokie kwalifikacje zawodowe oraz przygotowanie merytoryczne do wykonywania obowiązków m.in. z zakresu:

 • opiniowania i doradztwa podatkowego
 • sporządzania zeznań oraz deklaracji podatkowych
 • prowadzenia ksiąg podatkowych i ewidencji
 • funduszy unijnych i innych środków wspierających rozwój przedsiębiorstw
 • reprezentowania klientów przed instytucjami podatkowymi i administracyjnymi
 • innych czynności dozwolonych w ustawie o doradztwie podatkowym

Jak uzyskać tytuł Doradcy Podatkowego?

Przede wszystkim kandydat musi spełniać kilka warunków, aby ubiegać się o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

Są to:

 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • pełnia praw publicznych
 • wyższe wykształcenie

W przypadku spełnienia powyższych wymagań, w ciągu 30 dni od informacji o miesiącu egzaminowania, należy złożyć pisemny wniosek o dopuszczenie do Komisji egzaminacyjnej. Sam egzamin natomiast jest sprawdzianem teoretycznego i praktycznego przygotowania kandydatów na Doradców Podatkowych z następujących dziedzin:

 • źródła prawa i wykładnia prawa
 • analiza podatkowa
 • podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego
 • materialne prawo podatkowe
 • postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie – egzekucyjne w administracji
 • międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne
 • prawo dewizowe
 • prawo karne skarbowe
 • organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa
 • rachunkowość
 • ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych
 • przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa

Aby zaliczyć egzamin należy uzyskać minimum punktowe z części pisemnej, a następnie ustnej. Niezaliczenie części pisemnej jest równoznaczne z wynikiem negatywnym. Do zdawania egzaminu można przystąpić ponownie, jednak najwcześniej po 3 miesiącach od poprzedniego terminu.

Jakie są inne warunki?

Poza zaliczeniem egzaminu warunkiem koniecznym do uzyskania tytułu Doradcy jest odbycie przynajmniej sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w kraju oraz zgłoszenie swojego wniosku o uzyskanie wpisy na listę, nie później niż 3 lata od dnia złożenia egzaminu.

Od tego momentu od nadania tytułu dzieli kandydata już tylko uroczyste ślubowanie wobec przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych, którego terminy oraz treść (podobnie jak i inne informacje) można znaleźć na stronie internetowej KIDP.

Jak widać droga do tytułu Doradcy Podatkowego nie jest najłatwiejsza, ale z pewnością uzyskanie tego miana otwiera nowe możliwości rozwoju każdemu, kto marzy o karierze w finansach i księgowości. Jak jeszcze wyróżnić się spośród innych w branży? Sprawdź pozostałe artykuły w naszym poradniku.

Rafał Michniewicz - Partner MDDP Outsourcing

Rafał Michniewicz
Partner w MDDP Outsourcing w Warszawie