Blog

Kontrowersyjne wytyczne Ministerstwa Finansów na temat kryptowalut

21.06.2018

W dniu 4 kwietnia br. Ministerstwo Finansów opublikowało wytyczne na temat opodatkowania transakcji kryptowalutami w zakresie PIT, VAT oraz PCC.

Ministerstwo potwierdziło, że przychody z obrotu walutami mogą być traktowane jako przychody z działalności gospodarczej. Przedstawiciele rządu zajęli stanowisko, że w przypadku gdy podatnik prowadzi ewidencję w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wyciąg z historii rachunku z giełdy nie może stanowić dowodu księgowego.

Ministerstwo nie wskazało, jakich w takim razie dowodów podatnik ma użyć, co niestety pozostawia podatników w niepewności. Tym niemniej resort przyznał, że wyciągi z giełd mogą stanowić dowód księgowy jeżeli podatnik prowadzi pełną księgowość. Według urzędu kierowanego przez Ministra transakcje kryptowalutami podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Oznacza to, że transakcje powinny być opodatkowane stawką 1% skalkulowaną na podstawie wartości rynkowej. Wymagane jest również składanie stosownych deklaracji. Biorąc to pod uwagę, zyskowność arbitrażu kryptowalutami (gdzie przecież zyski są generowane przez małe marże na dużych wolumenach obrotu) stoi pod znakiem zapytania, ponieważ zyski zostaną pochłonięte przez PCC oraz koszty administracyjne.

Transakcje nie podlegają PCC tylko jeżeli podlegają VAT lub jeżeli przynajmniej jedna strona jest z VAT zwolniona.

Krajowa Administracja Skarbowa zażądała od polskich giełd kryptowalut informacji o transakcjach klientów. Należy przypuszczać, że zostaną one wykorzystane do weryfikacji deklaracji PIT i PCC handlujących kryptowalutami.

Anna Drzyzga
MDDP Outsourcing Katowice