Blog

Korekta zeznania podatkowego – czy zawsze można ją złożyć?

03.06.2019
korekta_zeznania_podatkowego__czy_zawsze_mozna_ja_zlozyc

Polskie prawo podatkowe reguluje terminy i formy składania formularzy PIT. Podatnik, który złoży w Urzędzie Skarbowym błędnie wypełnione zeznanie, ma możliwość jego korekty.

Składając PIT po raz kolejny, musimy jeszcze raz wypełnić cały formularz, a nie tylko pola wymagające poprawy. Korygując zeznanie podatkowe, możemy nie tylko zmienić błędnie wprowadzone dane dotyczące np. uzyskanego przychodu, ale również wykazać należne ulgi podatkowe.

Wymogi obowiązujące przedsiębiorców

Przedsiębiorca, z racji prowadzenia firmy, posiada znacznie więcej obowiązków przy składaniu rozliczenia rocznego w Urzędzie Skarbowym. Jeżeli jest objęty opodatkowaniem ryczałtowym, wówczas ma obowiązek złożenia rocznego rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na formularzu PIT-28. Jeśli rozlicza się z fiskusem na zasadach ogólnych, jest zobligowany do złożenia rozliczenia rocznego.

Nawet jeśli przychód przedsiębiorstwa, który podlega opodatkowaniu, nie przekroczył kwoty powodującej powstanie zobowiązania podatkowego, właściciel firmy nie jest zwolniony z obowiązku złożenia zeznania. Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, ma również dodatkowe obowiązki względem Urzędu Skarbowego – musi złożyć również za nich dodatkowe rozliczenia roczne PIT-4R i PIT-8AR.

Poziom skomplikowania obowiązków wobec Urzędu Skarbowego rośnie wraz z rozwojem firmy i liczbą zatrudnionych pracowników czy zleceniobiorców. W takiej sytuacji przedsiębiorca samodzielnie rozliczający się z Urzędem Skarbowym łatwo może popełnić błąd, który będzie skutkował koniecznością złożenia odpowiednich korekt.

Kiedy nie można złożyć korekty?

Korekty zeznania podatkowego nie można złożyć, jeżeli wobec przedsiębiorstwa toczy się postępowanie skarbowe lub kontrola podatkowa. W takim przypadku Urząd Skarbowy przyjmie korektę, ale nie będzie to miało żadnych skutków prawnych. Kolejnym warunkiem skuteczności poprawionego zeznania jest zapłata należnego podatku w pełnej wysokości. Korekty nie można też złożyć po upływie 5 lat od końca roku, w którym rozliczenie podatkowe zostało przekazane do Urzędu Skarbowego.

Korekta rozliczenia rocznego w przypadku firm jest o wiele bardziej skomplikowana, niż wtedy, gdy składa ją osoba fizyczna. Wiąże się z koniecznością przygotowania wielu wyjaśnień i formularzy PIT. Może się zdarzyć, że nowe zeznanie zostanie ponownie wypełnione nieprawidłowo i, w razie toczącej się wobec firmy kontroli podatkowej czy postępowania skarbowego, kolejna korekta nie zostanie już uwzględniona przez Urząd Skarbowy. Dlatego też, z racji wielowątkowości spraw dotyczących rozliczeń podatkowych w przedsiębiorstwach, najkorzystniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług biura księgowego. Pracujący w nim specjaliści doskonale orientują się w obowiązujących przepisach podatkowych. Prawidłowo wypełnią za przedsiębiorcę skomplikowane formularze podatkowe i złożą je w obowiązujących terminach.