Blog

Księgowość w przypadku zagranicznych kontrahentów

18.07.2018
Księgowość w przypadku zagranicznych kontrahentów

Coraz więcej polskich przedsiębiorstw współpracuje z zagranicznymi kontrahentami. Pozwala im to rozwijać swoją działalność poza granicami Polski.

Powstaje jednak pytanie – w jaki sposób poprawnie prowadzić księgowość w takim przypadku (np. rozliczać transakcje z zagranicznymi firmami)? Wystawienie faktur kontrahentom spoza Polski może wydawać się na pierwszy rzut oka skomplikowane, jednak nie do końca takie jest.

Po pierwsze należy pamiętać, że polskie przedsiębiorstwo sprzedające produkty lub usługi za granicę lub realizujące zamówienia zagranicznych kontrahentów ma obowiązek do rozliczania się zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego.

Język rozliczeń

Przygotowując fakturę dla zagranicznego kontrahenta należy zwrócić uwagę na to, żeby dokument był zrozumiały dla obu stron. Najczęściej strony umawiają się, że faktury będą wystawione w języku angielskim albo w wersji dwujęzycznej. Należy jednak pamiętać, że na przedsiębiorstwach ciąży obowiązek posiadania wszystkich dokumentów w języku polskim.

Waluta

Zgodnie z życzeniem partnera zagranicznego faktury mogą być wystawiane w obcej walucie. Jednak polskie prawo podatkowe zobowiązuje do przeliczenia jej na złotówki. To samo dotyczy rozliczenia kwoty podatku VAT, którą na fakturze (w wypadku sprzedawcy, na którym ciąży obowiązek rozliczenia) należy podać w polskich złotych. Ważne jest również to, aby zwrócić uwagę na kursy walut pomiędzy datą wystawienia faktury i datą jej rozliczenia.

Klienci z Unii Europejskiej

Przedsiębiorca, który chce współpracować z firmami prowadzącymi działalność w zakresie Unii Europejskiej  powinien liczyć się z obowiązkiem dokonania rejestracji w celu uzyskania VAT UE. Należy pamiętać też, że faktury wystawiane dla klientów z krajów Unii Europejskiej muszą posiadać NIP UE obydwu stron transakcji. NIP UE różni się jedynie przedrostkiem odpowiednim dla danego kraju Unii Europejskiej.

Specjaliści MDDP Outsourcing udzielą wszelkich koniecznych informacji i pomogą w rozliczeniach z partnerami spoza Polski. Serdecznie zachęcamy do kontaktu!