Blog

Kwalifikacja podatkowa zwolnionych składek ZUS - tarcza antykryzysowa

23.04.2020
Zobowiązania podatkowe - symbole formularzy i tytułów płatności

W ramach przyjętej państwowej pomocy w zwalczaniu i przeciwdziałaniu skutkom koronawirusa, przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS.

Należy jednak zwrócić uwagę jak w kontekście podatków takie zwolnienie powinno zostać zakwalifikowane.

Zwolnione składki ZUS a koszty podatkowe 

  • Część finansowana przez pracodawcę
    Ta część nie będzie stanowić kosztów uzyskania przychodu, bowiem składki te nie będą opłacone; chyba, że ZUS odrzuci wniosek o zwolnienie i wówczas pojawi się konieczność ich zapłaty.
  • Część finansowana przez pracownika
    Na dzień księgowania ta część może być traktowana jako koszt uzyskania przychodu – nawet jeśli klient złożył wniosek o zwolnienie ze składek. Z zastrzeżeniem, że po otrzymaniu informacji z ZUS może zaistnieć potrzeba korekty zaksięgowanych kosztów.

O zwolnieniu ze składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozstrzyga w formie:

  • Decyzji – jeżeli odmawia zwolnienia ze składek przedsiębiorcy
    takie rozstrzygnięcie powoduje, ze część finansowana przez pracownika pozostaje w kosztach, a składki w części finansowanej przez pracodawcę muszą zostać opłacone i  są kosztem w momencie zapłaty. 
  • Przekazania pisemnej informacji – jeżeli klientowi zostanie przyznane zwolnienie

Korekty należy dokonać najlepiej w momencie uzyskania informacji o przyznaniu zwolnienia. 

Zwolnione składki ZUS a przychody podatkowe 

•    Kwota zwolnionych/umorzonych składek ZUS nie stanowi przychodu podatkowego dla podatników CIT i PIT


Podstawa prawna: art. 31zx ustawy  z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 1)

„Art. 31zx. Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.”


ZOBACZ TAKŻE:


Agnieszka Piętak - Ekspert CIT w MDDP Outsourcing

Agnieszka Piętak
Ekspert ds. podatku CIT w MDDP Outsourcing: biuro księgowe w Katowicach