Blog

Liczenie terminów podatkowych

11.01.2021
System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA

Wielu podatników niejednokrotnie ma problem z poprawnym określeniem terminu podatkowego wyznaczonego przez urzędy skarbowe. W przypadku czynności sprawdzających czy kontroli urzędnik często wyznacza im kilkudniowy okres na przesłanie dokumentów. Jak liczyć te dni i co zrobić, gdy przypadają w weekend?

W jaki sposób liczymy termin podatkowy?

Mając na uwadze fakt, iż pewne zdarzenia są początkiem terminu podatkowego, musimy mieć na uwadze, iż liczenie zaczynamy od dnia kolejnego. Zatem jeśli podatnik otrzymał wezwanie z urzędu skarbowego do dostarczenia wymaganych dokumentów 9. listopada i ma na to 3 dni, to termin upłynie 12. listopada.

Urząd skarbowy wyznaczając termin tygodniowy, obliguje do dotrzymania go z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu (art. 12 par. 2. Ordynacja Podatkowa). Jeśli liczymy go od wtorku 10. listopada, to kończy się on w środę 18. listopada.

W przypadku wyznaczania terminów miesięcznych, możemy spotkać się z sytuacją, iż okres się skróci. Ma to miejsce wtedy, gdy w kolejnym miesiącu nie ma takiego dnia, np. dla 31. maja zakończy się on 30. czerwca.

Z Ordynacji Podatkowej wynika także, iż termin przypadający na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, przesuwa się na kolejny dzień roboczy (art. 12 par 5).

Czym jest zaistnienie zmiany?

Często spotykamy się z tym, iż okres czasu, w którym mamy dokonać ustalonej czynności, liczony jest od zaistnienia zmiany. Dotyczy to zazwyczaj zdarzeń mających wpływ np. na aktualizację urzędu skarbowego.

Aby poprawnie określić to zdarzenie, należy upewnić się, czy mamy do czynienia ze zmianą wymagającą wpisu konstytutywnego czy deklaratoryjnego. Pierwszy z nich kształtuje prawo, zatem obowiązuje dopiero w chwili dokonania wpisu. Z taką sytuacją mamy do czynienia np. gdy następuje likwidacja spółki. Czas na wyrejestrowanie z VAT, czyli 7 dni liczy się od dnia wpisu do KRS. Deklaratoryjny w przeciwieństwie do konstytutywnego, aby obowiązywać nie wymaga wpisu, ponieważ jego dokonanie tylko potwierdza zdarzenie. Jest nim np. zmiana członków zarządu spółki czy sprzedaż udziałów.

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że poprawne obliczenie wyznaczonych im terminów jest bardzo ważne. Od tego często zależą terminy zwrotów podatków, powstania zaległości czy przesyłania rozliczeń do nowego urzędu skarbowego, dlatego warto w tym zakresie skorzystać z profesjonalnej księgowości zewnętrznej, gdzie można liczyć na pełna obsługę podatkową. W związku z tym, aby nie narażać się na konsekwencje z urzędów, należy każdorazowo dokładnie przeanalizować, z którą z wyżej wymienionych sytuacji podatnik ma do czynienia.

Alicja Kostyra
Ekspert ds. podatku VAT w MDDP Outsourcing w Warszawie