Blog

MDDP autoryzowanym doradcą NewConnect

10.03.2011

16 lutego 2011 roku Zarząd GPW wpisał MDDP Sp. z o. o. Finanse i Księgowość sp.k. na listę Autoryzowanych Doradców alternatywnego systemu obrotu NewConnect.

„Uzyskanie tytułu Autoryzowanego Doradcy to kolejny krok w rozszerzaniu zakresu naszych usług oferowanych klientom. Rynek NewConnect jest bardzo atrakcyjnym źródłem finansowania dla dynamicznie rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw dysponujących niewystarczającym kapitałem. Nasi eksperci zapewniając kompleksową obsługę procesu wejścia na NewConnect przybliżają klientom dostęp do tego nowe źródła finansowania.” – powiedział Wojciech Kopcik, partner w MDDP Finanse i Księgowość.

MDDP Finanse i Księgowość jako Autoryzowany Doradca świadczyć będzie usługi w zakresie przygotowania spółki do przeprowadzenia procesu pozyskania kapitału, sporządzenia dokumentu informacyjnego oraz innych dokumentów wymaganych do wprowadzenia akcji do notowań na rynku oraz pomoc przy funkcjonowaniu spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Decyzję w kwestii wpisania firmy na listę Autoryzowanych Doradców podejmuje Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Podmiot ubiegający się o miano Autoryzowanego Doradcy składa pisemny wniosek oraz zobowiązuje się do prawidłowego wykonywania zadań Doradcy. Po spełnieniu powyższych wymagań Giełda dokonuje szczegółowej oceny kompetencji wnioskodawcy. Autoryzowany Doradca odpowiedzialny jest za proces wprowadzania instrumentów finansowych spółki do obrotu.