Blog

MDDP FIK członkiem RIG

29.12.2014

Z przyjemnością informujemy, że MDDP Outsourcing został wpisany w poczet członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Już od 4 lat rozwijamy nasze lokalne biuro w Katowicach, świadcząc wysokiej jakości usługi dla naszych Klientów. Wstąpienie w szeregi członków Izby było podyktowane m.in. chęcią jeszcze lepszego dostosowania naszej oferty do potrzeb przedsiębiorstw regionu oraz chęcią otwarcia na nowe możliwości rozwojowe. Główne cele i zadania Izby koncentrują się m.in. na podejmowaniu działań na rzecz rozwoju województwa śląskiego, popularyzacji zasad etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej, podejmowaniu inicjatyw na rzecz promocji idei innowacyjności jako źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.

Jesteśmy przekonani, że współpraca będzie przebiegała owocnie dla obu stron.