Blog

Mikrorachunek przedsiębiorcy od 1 stycznia 2020

21.11.2019
Rola mierników efektywności w procesie redukcji kosztów

Jedną z wielu zmian, które zaczną obowiązywać za nieco ponad miesiąc będzie mikrorachunek podatkowy, czyli indywidualny rachunek podatkowy każdego podatnika.

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych będą obowiązywać tylko do końca 2019 roku. Rachunek ten będzie służył do wpłat podatków: PIT, CIT i VAT. W celu sprawdzenia numeru mikrorachunku należy skorzystać z generatora zamieszczonego na stronie Ministerstwa Finansów, podając odpowiednio PESEL lub NIP:

Generator ten jest dostępny cały czas on-line, jak również można go uzyskać w dowolnym urzędzie skarbowym. Nie ulega on zmianie, nawet w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, urzędu skarbowego czy nazwiska.

Poniżej prezentacja z czego będzie składał się mikrorachunek podatkowy:

Żrodło: https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/

Podatnicy, którzy z jakichś względów nie posiadają jeszcze identyfikatora podatkowego, dokonują wpłat na mikrorachunek podatkowy swojego urzędu skarbowego (wykaz będzie opublikowany w grudniu). W takim przypadku w przelewie należy podać numer paszportu lub numer dowodu osobistego, za pomocą którego urząd skarbowy będzie mógł dokonać identyfikacji płatnika i prawidłowo rozliczyć wpłatę. Podatki inne niż PIT, CIT i VAT będą płacone na dotychczasowych zasadach.

Przy tej okazji należy przypomnieć, że w polskim systemie podatkowym istnieje możliwość zapłaty podatku za innego podatnika, jeżeli kwota podatku nie przekracza 1000 zł, a treść dowodu wpłaty nie budzi wątpliwości co do jej przeznaczenia. Natomiast gdy dzieje się to w obrębie najbliższej rodziny to ograniczenie kwotowe nie obowiązuje. Zapłata następuje oczywiści na mikrorachunek podatnika.

Wątpliwości mogą mieć również pracodawcy, z uwagi na konieczność zapłaty zaliczki na podatek dla swoich pracowników. W takim przypadku zapłata jest realizowana sumarycznie na mikrorachunek podatkowy pracodawcy.

Po wprowadzeniu zmian nie będzie już problemów związanych z pomyłką rachunku bankowego dla określonego podatku jak to było do tej pory. Podatnicy nie będą również musieli składać wyjaśnień w tej sprawie. Mikrorachunek zapewni szybką obsługę płatności, jak i skróci czas oczekiwania na zaświadczenia o braku zaległości w podatkach.

Katarzyna Zbiegień - Kierownik zespołu VAT MDDP Outsourcing

Katarzyna Zbiegień
Kierownik Zespołu Podatkowego w MDDP Outsourcing w Warszawie