Blog

Na czym polega administracja kadrowa?

18.05.2018
Na czym polega administracja kadrowa

Wzrost wymagań w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych oraz ilości wypełnianych niezbędnych dokumentów personalnych powoduje zwiększenie ilości pracy związane z obsługą kadrowo-płacową w każdej firmie. Żeby nie zwiększać nadmiernie kosztów obsługi tego działu w firmie, warto wziąć pod uwagę outsourcing kard i płac.

Czym jest administracja kadrowa i dlaczego opłacalny jest outsourcing kadr i płac?

Administracja kadrowa jest niczym innym, jak stałym prowadzeniem dokumentacji pracowników. Celem tych działań jest zbieranie i przetwarzanie informacji (dla potrzeb wewnętrznych oraz dla instytucji zewnętrznych, np. ZUS) oraz przywoływanie ich w razie potrzeby. Na podstawie tych danych są również wyliczane wszelkie świadczenia – począwszy od comiesięcznych wynagrodzeń, na zasiłkach i składkach skończywszy. Wraz z rosnącymi wymogami i obostrzeniami prawnymi potrzeba coraz więcej czasu na te działania.

Praca ponad normę prędzej czy później przyniesie fatalne skutki, zatrudnienie i przeszkolenie kolejnych pracowników to duże koszty i brak pewności co do właściwych kompetencji nowoprzyjętych. Najlepszym rozwiązaniem jest outsourcing kard i płac, czyli wyprowadzenie tych działań poza obszar firmy – oznacza to zlecenie ich wyspecjalizowanym firmom. Taka obsługa ma kilka istotnych zalet:

  • obniża koszty działalności związane z obsługą kadrowo-płacową pracowników;
  • daje pewność profesjonalnej obsługi przez wykwalifikowane osoby – firma obsługująca wiele podmiotów wyłącznie w tym zakresie zatrudnia i na bieżąco szkoli swoich specjalistów;
  • pozwala na bieżąco i na wysokim poziomie realizować działania związane z obliczaniem i wypłatą wynagrodzeń, sporządzaniem i przekazywaniem dokumentacji kadrowo-płacowej oraz sporządzać okresowe zestawienia i raporty dla potrzeb kadry zarządzającej oraz instytucji zewnętrznych )np., rozliczenia PIT).

Oferta outsourcingu kadr i płac

Wybierając firmę, której powierza się tak newralgiczne dane, należy zwrócić uwagę na kompleksowość jej oferty i rekomendacje. MDDP Outsourcing oferuje pełen zakres usług związanych z bieżącą obsługą kadrową pracowników, rozliczaniem wynagrodzeń oraz sporządzaniem raportów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą – zapewniamy najwyższą jakość współpracy.