Najpopularniejsze formy działalności na obszarze Śląska
Blog

Najpopularniejsze formy działalności na obszarze Śląska

14.09.2018
Najpopularniejsze formy działalności na obszarze Śląska

Śląsk to jeden z najbogatszych regionów naszego kraju, przekłada się to nie tylko na dochody mieszkańców, ale także na ilość działających tam firm.

Tych na terenie Śląska, jak pokazują dane statystyczne, jest naprawdę dużo, pod względem ilości województwo Śląskie ustępuje jedynie Mazowieckiemu. Wysoki jest także procent nowo zakładanych podmiotów gospodarczych, tu także Województwo Śląskie znajduje się na szczycie statystyk. W szczególności takie miasta jak Katowice, czy Wrocław bardzo silnie rozwijają się w ostatnich latach.

Ilość i rodzaje podmiotów gospodarczych na Śląsku

Rozwój tego regionu pod względem prywatnej i państwowej przedsiębiorczości najlepiej oddają dane statystyczne. Na ich podstawie można się między innymi dowiedzieć, że już w roku 2005 liczba działających na Śląsku firm wynosiła ponad 426 tysięcy. Przez kolejną dekadę zwiększyła się o 10 procent, na koniec roku 2016 wynosząc dokładnie 467090. Zdecydowana większość z nich, bowiem aż 447965, działa w sektorze prywatnym, jedynie niewielka część, bo zaledwie 15986 to sektor publiczny.

Jeśli chodzi o formy działalności, to najwięcej jest zarejestrowanych jednoosobowych działalności gospodarczych, prowadzonych przez osoby fizyczne. Takich podmiotów w Województwie Śląskim działa ponad 330 tysięcy, stanowiąc blisko 3/4 wszystkich zarejestrowanych. Spółek jest około 88 tysięcy, a wśród nich handlowych 52 tysiące oraz cywilnych 36 tysięcy. Wśród spółek handlowych można wyróżnić akcyjne (1310), jawne (4671), komandytowe (2366) oraz z ograniczoną odpowiedzialnością (42913).

Statystyki firm na terenie Śląska uzupełniają 1172 spółdzielnie, 1935 fundacje oraz 10594 stowarzyszenia i organizacje społeczne. Z powyższych statystyk można się także dowiedzieć, że dynamika otwierania nowych podmiotów jest wysoka – w przeciągu dekady zwiększyła się bowiem aż o 10 procent. Statystyki podają jedynie całkowitą ich liczbę, natomiast na nią składają się zarówno firmy kończące działalność, jak również nowo powstające.

Profile działalności

Firmy z terenu Śląska, podobnie jak w innych regionach kraju, działają w bardzo wielu branżach. Najwięcej, bo aż około 126 tysięcy, funkcjonuje w obszarze handlu i naprawy pojazdów samochodowych, co stanowi ponad 25% wszystkich podmiotów gospodarczych. Kolejne miejsca w statystykach, z liczbą nie przekraczającą jednak 100 tysięcy, znajdują się między innymi działalność naukowa i techniczna (43 tysiące), przemysł (52 tysiące), opieka zdrowotna (25 tysięcy), obsługa rynku nieruchomości (26 tysięcy) oraz transport i gospodarka magazynowa (29 tysięcy).

W pozostałych branżach liczba działających podmiotów jest znacznie mniejsza, poniżej 20 tysięcy. Warto wśród nich wymienić między innymi informację i komunikację, zakwaterowanie i gastronomię, działalność finansową i ubezpieczeniową, administrację czy edukację. Taki profil działalności wynika przede wszystkim z oczekiwań rynku.

Na pewno nie jest zaskoczeniem pierwsza pozycja firm motoryzacyjnych – mieszkańcy Śląska, a w szczególności takich miast jak np. Katowice, ze względu na stosunkowo wysokie dochody, posiadają dużą ilość samochodów, które po pierwsze trzeba kupić, a po drugie naprawiać i serwisować. W ostatnich latach powstaje coraz więcej firm zagospodarowujących nisze na rynku. Nie są one bezpośrednio wykazywane w statystykach, wszystkie znajdują się pod ogólną kategorią pozostałe, a jest ich na Śląsku ponad 14 tysięcy.

Obsługa księgowa

Wśród śląskich firm można znaleźć zarówno podmioty zatrudniające nawet kilkanaście tysięcy pracowników, jak też jednoosobowe działalności, w których właściciel sam się zajmuje wszystkimi sprawami. Takie zróżnicowanie wpływa dość mocno na to, jak wygląda ich obsługa księgowa. W przypadku dużych firm przeważnie są to wewnętrzne działy, które kompleksowo zajmują się całym obszarem związanym z finansami i księgowością.

W ostatnim czasie można jednak zauważyć trend, który w przypadku mniejszych biznesów jest jeszcze bardziej widoczny, a mianowicie outsourcing usług księgowych. Duże przedsiębiorstwa zaczynają dostrzegać zalety przekazania obsługi księgowej do zewnętrznego biura księgowego, a przy mniejszych staje się to wręcz normą.

Wynika to z faktu, że zatrudnianie księgowego czy utrzymywanie całego działu generuje spore koszty finansowe i organizacyjne, i z wielu powodów wygodniej jest po prostu wynająć do tego specjalistów. Bardzo dobrym przykładem firmy oferującej kompleksowe usługi księgowe w Katowicach jest MDDP Outsourcing. Firma ta współpracuje zarówno z małymi, prywatnymi przedsiębiorcami, jak również ze znacznie większymi podmiotami.