Blog

Nota korygująca do faktury

24.01.2023
Przekazanie oraz akceptacja noty korygują

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością prowadzenia prawidłowej ewidencji księgowej i dokumentowania przeprowadzanych transakcji gospodarczych. Może się zdarzyć jednak, że otrzymamy fakturę zawierającą błąd. Czy w takiej sytuacji coś możemy zrobić? Z pomocą przedsiębiorcom przychodzi między innymi tzw. nota korygująca.

W przypadku popełnienia błędu przy wystawianiu faktury przez kontrahenta, nabywca ma możliwość skorygowania jej przy pomocy noty korygującej, ale tylko w ściśle określonych przypadkach. Wszystkie niezbędne do tego informacje zostały przedstawione w art. 106k ustawy o podatku od towarów i usług.

Nota korygująca – czym jest i kiedy ją wystawiamy?

Nota korygująca jest dokumentem pozwalającym naprawić błąd w wystawionych fakturach VAT. Wystawcą noty korygującej jest odbiorca faktury pierwotnej. Nota nie jest dokumentem księgowym VAT, a w odróżnieniu do faktury korygującej, jej celem jest skorygowanie błędów, które nie wpływają na prawo przedsiębiorcy do odliczenia podatku VAT.


Nota korygująca ma za zadanie korygować błędy formalne, w związku z czym mogą to być:

 • błędnie zapisane dane nabywcy faktury (nazwa, adres, numer NIP) – ale nie może zmienić samego nabywcy,
 • błędnie podana data wystawienia, sprzedaży, terminu płatności,
 • złe oznaczenia towaru lub usługi,
 • błędny opis faktury.

Dokument ten nie może zaś korygować żadnych danych dotyczących:

 • miary i ilości dostarczonych towarów lub usług,
 • upustu lub obniżki,
 • zwrotu towaru lub zapłaty (również częściowej),
 • błędów rachunkowych,
 • stawek VAT,
 • kwot podanych na fakturze.

W przypadku popełnienia któregoś z powyższych błędów, niezbędne jest wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej.

Jak wystawić notę korygującą?

Nota korygująca powinna zostać wystawiona zgodnie z przepisami, w związku z czym niezbędne jest  umieszczenie na niej poniższych informacji:

 • numer noty oraz datę jej wystawienia,
 • dane nabywcy – dane firmy wystawiającej notę,
 • dane sprzedawcy – dane firmy wystawiającej fakturę,
 • dane korygowanej faktury – numer dokumentu, data sprzedaży, data wystawienia,
 • wskazana treść korygowana oraz treść prawidłowa.

Przekazanie oraz akceptacja noty korygującej

Dokument powinien zostać przesłany do wystawcy faktury razem z kopią. Ważne jest, aby nota korygująca została przez niego zaakceptowana, jednak przepisy nie określają konkretnej formy akceptacji. Może to zostać zrobione np. poprzez potwierdzenie elektroniczne (mailowe)  lub odesłanie podpisanego egzemplarza dokumentu.

Autor: Weronika Nowak, Specjalista w dziale procesowania danych w MDDP Outsourcing.

Źródła:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.