Blog

Zmiana wynagrodzenia dla młodocianych

01.09.2023
pracownik młodociany

Pracownik młodociany to osoba, która nie osiągnęła jeszcze pełnoletności, ale ukończyła już  15 lat. Jako pracodawca — możesz zatrudnić tylko młodocianych, którzy ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową oraz posiadają świadectwo lekarskie potwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Sprawdź, jakie minimalne wynagrodzenie obowiązuje pracodawcę zatrudniającego pracownika młodocianego już od 1 września 2023r.

Już od 1 września 2023 r. wynagrodzenie pracownika młodocianego wzrośnie aż o trzy stopnie procentowe!

Tak wynika z rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. poz. 1348), które wchodzi dziś w życie.

W okresie nauki zawodu młodocianemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, które jest obliczane jako stosunek procentowy do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

Ten stosunek procentowy wynagrodzenia do 31 sierpnia 2023 r. wynosił:

1) w pierwszym roku nauki — nie mniej niż 5%;

2) w drugim roku nauki — nie mniej niż 6%;

3) w trzecim roku nauki — nie mniej niż 7%.

Natomiast od 1 września 2023 r. wynagrodzenie to wzrośnie o 3% i będzie wynosił:

1) nie mniej niż 8% – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

2) nie mniej niż 9% – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

3) nie mniej niż 10% – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole.

Jak była wyżej mowa, wynagrodzenie młodocianego obliczane jest z uwzględnieniem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia miesiąca następującego po ogłoszeniu w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS.  Wysokość wynagrodzenia młodocianych zmienia się więc co trzy miesiące. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 11 maja 2023 r. (Monitor Polski  poz. 499), przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosło 7124,26 zł. Oznacza to, że w okresie 01.06.2023 r. do 31.08.2023 r. wynagrodzenie młodocianego w okresie nauki zawodu wynosi:

1) nie mniej niż 356,21 zł w pierwszym roku nauki;

2) nie mniej niż 427,46 zł w drugim roku nauki;

3) w trzecim roku nauki — nie mniej niż 498,70 zł;

Natomiast od 1 września 2023 r. wysokość wynagrodzenia pracownika młodocianego będzie ustalana na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim kwartale (wynagrodzenie to zostanie ogłoszone w sierpniu br.).

Od 1 września 2023 r. wzrośnie również wynagrodzenie młodocianych odbywających przyuczenie do wykonywania określonej pracy i będzie wynosiło nie mniej niż 7% wynagrodzenia (obecnie 4%).

Źródło:  

- § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010);  

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. poz. 1348).  

Autor: Kinga Miszyn – Senior Manager w warszawskim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing