Blog

Objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych i jawnych

05.10.2020
Środki trwałe- wartość początkowa

Wśród wielu zmian zaplanowanych przez Ministerstwo Finansów na styczeń 2021 roku, wiele kontrowersji i wątpliwości budzi planowane objęcie obowiązkowym podatkiem CIT kolejnej grupy podmiotów: spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych.

Kto płaci podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)?

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) stosuje się do osób prawnych, spółek kapitałowych w organizacji, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej), spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd w Polsce, podatkowych grup kapitałowych, a także spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Zmiany w 2021 – podatek CIT dla spółki komandytowej

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 15 września 2020 ustawy o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw,  1 stycznia 2021 roku podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) staną się również spółki komandytowe i niektóre spółki jawne.

W znowelizowanej ustawie o CIT, wprowadzone zostaną przepisy nadające status podatnika podatku dochodowego:

  • mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółkom komandytowym;
  • mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej spółkom jawnym, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, ale tylko tym, w przypadku których podatnicy podatku dochodowego (wspólnicy) partycypujący w zyskach nie zostaną ujawnieni.

Opodatkowaniem CIT nie będą więc objęte spółki jawne, w przypadku których tożsamość wszystkich wspólników spółki, będących podatnikami podatku dochodowego (osoby fizyczne lub prawne) zostanie ujawniona właściwemu urzędowi skarbowemu, na podstawie informacji, o której mowa w projekcie ustawy.


Aktualizacja:

14 października 2020 roku Ministerstwo Finansów poinformowało o przesunięciu planowanej daty objęcia CIT-em spółek komandytowych na maj 2021 roku: https://twitter.com/MF_GOV_PL/status/1316419160407240704?s=20


CIT dla spółek komandytowych – projekt zmian ma pomóc uczciwym

Według Dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych w MF, Aleksandra Łożykowskiego, „Polska traci ok 2 mld. rocznie na wyprowadzaniu z Polski przez spółki komandytowe nieopodatkowanego dochodu do rajów podatkowych”.

Na uszczelnieniu systemu podatkowego skorzysta większość przedsiębiorców, tych uczciwych i mniejszych, których Ministerstwo Finansów chce wspierać. Stracą natomiast nieuczciwi – spółki prowadzące agresywną politykę podatkową, w szczególności w wymiarze międzynarodowym. Projekt jest też istotny w kontekście pobudzenia rozwoju naszej gospodarki” – informuje minister finansów Tadeusz Kościński.

Na temat projektowanej na przyszły rok zmiany w CIT wypowiedział się również Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jak wynika z komunikatu Rzecznika z dnia 9 września 2020 roku, „projektowane rozwiązania należy ocenić jako niepokojące a ich skutkiem może być wprowadzenie podwójnego opodatkowania tych spółek”.


ZOBACZ TAKŻE:


Małgorzata Śmietanka
Ekspert ds. księgowości w biurze rachunkowym MDDP Outsourcing w Warszawie