Blog

Obowiązkowy split payment

19.02.2019
Rola mierników efektywności w procesie redukcji kosztów

Dobrowolny mechanizm podzielonej płatności został wprowadzony w Polsce 1 lipca 2018 r. Uważa się jednak, że w sektorach szczególnie narażonych na oszustwa związane z wyłudzeniami podatku VAT (zasadniczo objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia i odpowiedzialnością solidarną) jest to niewystarczające.

  • Branże wrażliwe czeka więc przejście z odwrotnego obciążenia i solidarnej odpowiedzialności na obligatoryjny split payment.

Podstawy prawne

Projekt decyzji derogacyjnej, umożliwiającej Polsce wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu split payment (podzielonej płatności) został opublikowany przez Komisję Europejską 23 stycznia 2019 r. i zakłada iż Polska ma prawo stosować obowiązkowy split payment w okresie od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.

Kogo będzie dotyczyć split payment?

Wprowadzony model obowiązkowej podzielonej płatności ma mieć zastosowanie do dostaw towarów i świadczenia usług między podatnikami (B2B) i tak jak w przypadku dobrowolnego systemu podzielonej płatności będzie obejmował wyłącznie elektroniczne przelewy bankowe – nie będzie więc dotyczył innych form płatności.

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności będzie miał zastosowanie do wszystkich podatników VAT – także firm niemających siedziby w Polsce. Podmioty zagraniczne rozliczające za pomocą przelewów bankowych transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce zobowiązane zostaną do otwarcia rachunku bankowego w Polsce. Wprowadzony zostanie również obowiązek umieszczenia na fakturze informacji o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.

Zgodnie z załącznikiem do projektu decyzji derogacyjnej mechanizm podzielonej płatności obligatoryjnie może być stosowany w odniesieniu do 152 grup towarowych i usługowych określonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. m.in.: odpadów, złomu, surowców wtórnych, węgla, robót budowlanych, wyrobów ze stali, metali szlachetnych, metali kolorowych, smartfonów, telefonów, tabletów, laptopów, konsoli do gier, tonerów, handlu częściami do samochodów, paliw do napędu samochodów.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, iż planuje wdrożyć obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w połowie 2019 r.

Katarzyna Pożarowszczyk

Katarzyna Pożarowszczyk
Specjalista ds. VAT w MDDP Outsourcing w Warszawie