Odliczanie Podatku VAT z faktur zawierających oznaczenie „Metoda Kasowa” - Publications MDDP Outsourcing
Blog

Odliczanie Podatku VAT z faktur zawierających oznaczenie „Metoda Kasowa”

09.03.2016

W obrocie krajowym występują faktury zawierające oznaczenie „metoda kasowa”. Dlatego nabywcy, po otrzymaniu tego typu faktury od małego podatnika rozliczającego się metodą kasową powinni pamiętać , że warunkiem doliczenia podatku VAT jest dokonanie zapłaty za tą fakturę.

Generalnie, aby nabywca miał prawo odliczyć podatek VAT z faktury zakupu muszą zostać spełnione jednocześnie dwa warunki:

  • musi powstać obowiązek podatkowy u sprzedawcy,
  • nabywca musi posiadać fakturę .

Istotny więc jest moment ustalenia powstania obowiązku podatkowego u podatnika, który rozlicza się metodą kasową, aby nabywca otrzymujący od niego fakturę mógł odliczyć podatek VAT. U małych podatników rozliczających się metodą kasową obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o VAT, a mianowicie:

Mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny .

W sytuacji gdy nabywca dokonana zapłaty w części to spowoduje to powstanie obowiązku podatkowego po stronie małego podatnika jedynie w stosunku do zapłaconej części i tym samym nabywcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku wyłącznie w tej części, która została zapłacona.

Jeżeli nabywca nie dokona odliczenia podatku VAT w pierwszym okresie rozliczeniowym, w którym zostały spełnione jednocześnie oba warunki dające mu takie prawo, to ma możliwość dokonania odliczenia również w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych (tj. miesiąc bądź kwartał w zależności w jaki sposób podatnik rozlicza podatek VAT).

Powyższe obrazują następujące przykłady:

Przykład 1:

Mały podatnik wystawił fakturę za wykonaną usługę: 17.08.2015

Nabywca otrzymał fakturę: 06.09.2015

Nabywca zapłacił za fakturę: 28.09.2015

We wrześniu 2015 zostały spełnione wszystkie warunki do odliczenia podatku VAT: powstał obowiązek podatkowy – sprzedawca będący małym podatnikiem otrzymał zapłatę i nabywca jest w posiadaniu faktury VAT.

Przykład 2:

Mały podatnik wystawił w dniu 17.08.2015r fakturę za wykonaną usługę na kwotę brutto 2.460zł

Nabywca otrzymał fakturę: 21.09.2015

Nabywca zapłacił za fakturę kwotę 1.230zł: 07.10.2015

Pozostała część, tj. 1.230zł została zapłacona dopiero: 03.11.2015

W tym przypadku nabywca uprawniony jest do odliczenia podatku VAT w 10.2015, ale jedynie w stosunku do części, która została uregulowana.

Pozostałą część podatku VAT w kwocie 230zł nabywca może odliczyć w 11.2015, ponieważ w tym miesiącu dokonał zapłaty za pozostałą część faktury.

Podsumowując, aby nabywca mógł odliczyć podatek VAT z faktury z oznaczeniem „metoda kasowa” musi pamiętać, aby dokonać zapłaty za tą fakturę i być w jej posiadaniu.

Justyna Dąbrowska
MDDP Outsourcing w Warszawie