Blog

Odliczanie VAT od pustych faktur

01.08.2017
vat_mddp_outsourcing

Pusta faktura nierzadko bywa problemem dla przedsiębiorcy. Określenie to dotyczy np. faktury za dostawę towaru lub wykonanie usługi, która nigdy nie miała miejsca.

Istotnym jednak jest odróżnienie takiej właśnie faktury od dokumentu niewadliwego.

O szczegółach i warunkach prawidłowego sklasyfikowania dokumentów szerzej pisze nasz ekspert VAT – Justyna Nyc – w artykule “Puste faktury a odliczenie VAT“.

Zapraszamy do lektury.