Blog

Odpowiedzialność biura rachunkowego w przypadku pomyłki

29.11.2018
odpowiedzialnosc_biura_rachunkowego_w_przypadku_pomylki

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, ma obowiązek rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Musi to robić rzetelnie i zgodnie z przepisami, gdyż za ewentualne pomyłki będzie ponosił konsekwencje.

Przepisy są w tej kwestii jednoznaczne, to podatnik jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie błędy i niedopatrzenia, i on zostanie obciążony ewentualnymi karami. Taka sytuacja na miejsce także wtedy, gdy rozliczeniami zajmuje się biuro rachunkowe, na szczęście przedsiębiorcy w takim przypadku mogą liczyć na pewną ochronę.

Odpowiedzialność biura rachunkowego

Zgodnie z przepisami powierzenie prowadzenia księgowości zewnętrznym podmiotom nie zwalnia właściciela firmy od odpowiedzialności za popełnione przez biuro rachunkowe błędy. Jednak nie oznacza to wcale, że takie biuro będzie całkowicie bezkarne, gdyż zlecający księgowość może się domagać odszkodowania za poniesione straty.

Oczywiście dotyczy to przypadków, kiedy wina ewidentnie leży po stronie podmiotu prowadzącego księgowość – jeśli właściciel firmy nie dostarczył wszystkich dokumentów lub nie opłacił w terminie należności, to może mieć pretensje wyłącznie do siebie. Obowiązkiem biura rachunkowego jest posiadanie polisy OC, z której są wypłacane odszkodowania w przypadku pomyłek. Jeśli jednak takiej nie będzie, to pozostaje długie i dość kosztowne postępowanie cywilne.

Jak ograniczyć ryzyko popełnienia błędu

Nawiązując współpracę z biurem rachunkowym warto sprawdzić kilka istotnych rzeczy, żeby jak najbardziej ograniczyć ryzyko popełnienia błędu. Przede wszystkim trzeba się dowiedzieć, czy dane biuro posiada stosowne uprawnienia do świadczenia takiej działalności, a także obowiązkową polisę OC. Tu warto się także przyjrzeć kwocie tego ubezpieczenia, jeśli jest wyższe niż minimalne, to będzie to dobrze świadczyło o podejściu do klientów.

Kolejną istotną kwestią jest umowa, którą po pierwsze trzeba podpisać, a po drugie zadbać o to, żeby zawierała ona stosowne zapisy. Dobrze skonstruowana umowa jest jednym z najważniejszych zabezpieczeń interesów klienta, dlatego też powinna ona zawierać między innymi zapis o odpowiedzialności za popełnione pomyłki. Na pewno umowy z biurem rachunkowym MDDP Outsourcing będą w pełni chronić interesy przedsiębiorców, gdyż posiada ono stosowne zezwolenia i wysokie ubezpieczenie OC.


ZOBACZ TAKŻE: