Blog

Ograniczenia odpisów amortyzacyjnych od niektórych samochodów

22.10.2021
Ograniczenia odpisów amortyzacyjnych od niektórych samochodów

Sejm na najbliższym posiedzeniu planuje zająć się, przyjętym przez Radę Ministrów, projektem ustawy w zakresie elektromobilności. Wiele wskazuje na to, że od początku 2026 roku nowelizacji ulegną zasady dotyczące amortyzacji samochodów firmowych. W niezmienionym brzmieniu mają pozostać reguły dotyczące aut ekologicznych.

Limit ujęcia w kosztach uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodów

Ministerstwo Klimatu i Środowiska będące twórcą projektu, planuje ograniczenie dotychczasowego limitu ujęcia w kosztach uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodów osobowych. Wartość, której nie może przekraczać pojazd ze 150 tysięcy ma zostać obniżona do kwoty 100 tys. złotych.

Na stronie rządowej możemy odnaleźć szczegóły dotyczące limitów, które zostały przestawione w projekcie:

  • 225 000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110, 1093 i ….) oraz w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem napędzanym wodorem w rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy,
  • 150 000 zł – jeśli emisja CO2 silnika spalinowego samochodu osobowego, określona na podstawie danych zawartych w centralnej ewidencji pojazdów wynosi mniej niż 50 g na kilometr,
  • 100 000 zł – jeśli emisja CO2 silnika spalinowego samochodu osobowego, określona na podstawie danych zawartych w centralnej ewidencji pojazdów jest równa lub wyższa niż 50 g na kilometr.

Oznacza to, że podatnicy zarówno podatku CIT jak i PIT zapłacą większe podatki. Ministerstwo wprowadziło przepisy przejściowe, zgodnie z którymi do samochodów zakupionych przed początkiem 2026 roku, będziemy stosować przepisy w brzmieniu obecnie obowiązującym.

Jak wskazują eksperci w ustawie o zmianie ustawy o elektromobilnościpaliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw nie chodzi o ekologię, a większe wpływy do budżetu państwa. Nowelizacja przepisów ma na celu zmniejszenie katalogu samochodów, dla których w przypadku użytku prywatnego, do przychodów doliczamy ryczałt w wysokości 250 zł.

Autor: Alicja Kostyra, Manager obszaru VAT w warszawskim biurze rachunkowym MDDP Outsourcing.