Blog

Opłaty za najem mieszkania to koszt podatkowy

08.12.2022
najem mieszkania to koszt podatkowy

Odliczenie wydatków na wynajem mieszkania jest dopuszczalne w miejscowości siedziby kontrahenta. Jednakże jak wyjaśnia dyrektor KIS, tylko pod warunkiem odpowiedniego udokumentowania wykonywanej tam własnej działalności gospodarczej.

Interpretacja Dyrektora KIS

interpretacji indywidualnej dyrektora KIS z 26 października 2022 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.516.2022.1.MK wnioskodawczynią jest osoba (radca prawny) rozpoczynająca prowadzić działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Zamierza ona wynająć mieszkanie w miejscowości kontrahenta i zwróciła się z zapytaniem do organu podatkowego odnośnie zaliczenia kosztów najmu mieszkania jako kosztów uzyskania przychodu.

Wnioskodawczyni opisała, iż specjalizuje się w wąskiej dziedzinie prawa (prawo administracyjne – w szczególności ochrona środowiska). W związku z tym na lokalnym rynku usług prawniczych występują problemy ze znalezieniem zleceń dla jej działalności. Prawniczka nawiązała więc współpracę z kancelarią prawną, która znajduje się w odległości ok. 460 km od siedziby wnioskodawczyni.

Na podstawie podpisanej umowy pomiędzy prawniczką a kancelarią, radczyni zobowiązana jest do świadczenia usług w siedzibie kontrahenta. Musi ona także brać udział w rozprawach sądowych, administracyjnych oraz wykonywać inne obowiązki zawodowe (np. brać udział w oględzinach, kontrolach). Czynności te, w większości mają odbywać się na terenie miasta kontrahenta lub w jego okolicach. Wnioskodawczyni argumentowała, że charakter pracy radcy prawnego wymaga konieczności m.in. bezpośredniego kontaktu z klientem. Co za tym idzie wymusza pracę w innej miejscowości – siedziby kancelarii, z którą podpisano umowę. Z uwagi na znaczą odległość pomiędzy aktualnym miejscem zamieszkania, a miejscowością działalności kontrahenta oraz długi czas dojazdu i wysokie ceny noclegów w hotelach, wnioskodawczyni zdecydowała się wynająć mieszkanie. Według jej obliczeń, opłaty za najem mieszkania wyniosą ją 4-ktornie mniej niż dojazdy oraz noclegi w hotelach (a także zaoszczędzi czas). Mieszkanie zostało wynajęte od osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a wysokość czynszu została ustała ustalona według stawek rynkowych.

Celem złożenia interpretacji indywidualnej, było upewnienie się, czy zasadne jest uznawanie opłaty za najem mieszkania w wyżej wymienionej sytuacji jako koszty uzyskania przychodów (w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wnioskodawczyni chciała mieć pewność czy opłaty za najem to koszt podatkowy.


W odpowiedzi na zadane pytanie w interpretacji indywidualnej, dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, Zastrzegł on jednak, że wydatki te muszą zostać odpowiednio udokumentowane. Uznał, że samo potwierdzenie wysokości opłat przez właściciela mieszkania, będzie niewystarczające. Dyrektor KIS wskazał, iż należy udokumentować usługi, które wymagały pobytu w miejscowości wynajmowanego mieszkania. Dowody te muszą w sposób bezsporny potwierdzać istnienie związku przyczynowego poniesionych wydatków z uzyskanymi przychodami, a ponadto potwierdzać racjonalność poniesionych wydatków.

Należy pamiętać, że opisana wyżej interpretacja dotyczy danego stanu faktycznego. W związku z tym, w innych okolicznościach urząd skarbowy może zakwestionować wynajem mieszkania w kosztach podatkowych (o ile podatnik nie wykaże bezsprzecznie związku z prowadzoną działalnością).

Autor: Arkadiusz Markuszewski, Księgowy w MDDP Outsourcing.

Źródła:

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 26 października 2022 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.516.2022.1.MK

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.